Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 12. listopada 2018.

Svjetska banka podupire hrvatsku Vladu u strukturnoj preobrazbi poljoprivrede

Zagreb, 11. listopada  2018. – Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, i Elisabetta Capannelli, direktorica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju, danas su potpisali sporazum o tehničkoj pomoći kako bi se Ministarstvu poljoprivrede pružila potpora u jačanju kapaciteta za strateško planiranje, provedbu i praćenje na području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja radi daljnjeg razvitka hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sustava kako bi se odgovorilo na promjene u potražnji za hranom na domaćim i međunarodnim. tržištima.

To će se ostvariti kroz pružanje strateške savjetodavne pomoći Ministarstvu u izradi Nacionalne strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja (NSPRR) i Višegodišnjeg plana razvoja ribarstva (VPRR) za razdoblje nakon 2020. godine, a u skladu s reformama Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) Europske unije (EU), kao i u uspostavi djelotvornih provedbenih mehanizama. Aktivnosti u sklopu ovog dvogodišnjeg programa tehničke pomoći Ministarstvu poljoprivrede pripomoći će i u boljem usmjeravanju i korištenju financijskih sredstava radi dovršenja strukturne preobrazbe hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sustava.

Hrvatska raspolaže golemim potencijalom za daljnji razvoj svog poljoprivredno-prehrambenog sustava, modernizaciju i preobrazbu poljoprivrede, otvaranje boljih radnih mjesta i ostvarivanje većeg dohotka u ruralnim područjima, poboljšanje kvalitete života i povećanje opće produktivnosti i konkurentnosti sektora. Djelotvorno usklađivanje nacionalne politike i regulatornih okvira s tim izazovima i prilikama, uz istodobno pridržavanje novim političkim smjernica iz EU-ovog ZPP-a i ZRP-a, iziskuje pomnu analizu potreba zemlje, suvislo i na dokazima temeljeno strateško planiranje sektorskog razvoja i promišljanje uloge javnog i privatnog sektora u provedbi strateških prioriteta. Zajedno s Ministarstvom poljoprivrede, radujemo se uspješnom obavljanju ovoga posla“, rekla je Elisabetta Capannelli, direktorica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju.

“Provedba reforme poljoprivrede i ribarstva je u tijeku, raspisali smo natječaje za veliki broj mjera Programa ruralnog razvoja, a sljedeći mjesec planiramo isplatiti nikad veći predujam za izravna plaćanja. Rješavamo trenutačne izazove kako nam dolaze na stol te planiramo nove mogućnosti kako bi stvorili uvjete za održivi razvoj naše poljoprivrede te otvorili nova tržišta za proizvode naših poljoprivrednika. Realizacijom ovog ugovora omogućit će se ubrzanje transformacije poljoprivrede i ribarstva u snažan i održiv sektor koji će biti motor gospodarskog napretka Hrvatske. Ovo što mi danas činimo i za što se zalažemo, ostavljamo u nasljeđe našim potomcima s porukom da je moguće živjeti od poštenog rada na hrvatskoj zemlji i hrvatskom moru”, naglasio je Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede.

Hrvatska se od pridruživanja Grupaciji Svjetske banke 1993. koristila njezinom financijskom i tehničkom pomoći, savjetima u području politika i analitičkim uslugama koje je pružala ta globalna razvojna institucija. . Svjetska banka do danas je osigurala potporu za više od 50 projekata u iznosu od oko 3,5 milijardi USD. U svome radu Banka je trenutno usredotočena na promet, zdravstvo, inovacije, poslovno okružje, zemljišnoknjižni sustav, gospodarski razvitak Slavonije i potporu u izradi Nacionalne razvojne strategije. Ovo će biti prvi angažman na području poljoprivrede u zadnjih nekoliko godina.

***

Savjetodavne usluge uz naknadu (RAS) prilagođene su usluge koje Svjetska banka nudi svojim zemljama članicama, a najčešće se koriste u zemljama sa srednjim i visokim dohotkom, bez obzira na to ispunjavaju li i uvjete za dobivanje zajmova ili ne. Savjetodavne usluge uz naknadu pružaju se na zahtjev klijenta koji ih plaća vlastitim sredstvima ili sredstvima trećih, a u ovom slučaju – kao i slučaju većine država članica EU-a – sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Kao i u slučaju drugih savjetodavnih i analitičkih usluga, ovim savjetodavnim uslugama osigurava se podrška klijentima u osmišljanju ili provedbi boljih politika, jačanju institucija, izgradnji kapaciteta i usmjeravanju razvojnih strategija ili projekata te se pridonosi globalnom razvojnom programu. Kroz ove usluge, Svjetska banka može pružiti najbolju globalnu praksu i najmodernije proizvode znanja  te osigurati vodeće svjetske stručnjake kao pomoć u rješavanju različitih izazova.

Za opširnije informacije o radu Svjetske banke u Hrvatskoj, posjetite:

https://www.worldbank.org/croatia

Facebook: https://www.facebook.com/WorldBankCroatia/


Priopćenje broj. 2019/ECA/45

Kontakt

Zagreb
Vanja Frajtić
+385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
ksmithies@worldbank.org
Api
Api