PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Karte siromaštva koje su izradili Državni zavod za statistiku i Svjetska banka kao pomoć u smanjenju siromaštva u Hrvatskoj

17. listopada 2016.


ZAGREB, 17. listopada 2016. – Hrvatska se, kao država članica Europske unije (EU) i članica Ujedinjenih naroda (UN), obvezala boriti protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Postizanje tog cilja ovisi o definiranju odgovarajućih politika i programa te njihovu učinkovitom usmjeravanju, za što je potrebno dobro poznavati razlike u životnom standardu u Hrvatskoj.

Kako bi kreatorima politika, uključujući Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Ministarstvo socijalne politike i mladih (MSPM), pomogli u razumijevanju prostorne distribucije siromaštva, osobito na razini općina i gradova, Svjetska banka i Državni zavod za statistiku (DZS) izradili su karte siromaštva prema dohotku i potrošnji za subnacionalna područja. Te karte siromaštva temelje se na detaljnoj georeferenciranoj bazi podataka s informacijama o prostornoj distribuciji siromaštva te služe kao pomoć u donošenju politika smanjenja regionalnih razlika i iskorjenjivanja siromaštva i socijalne isključenosti na području Hrvatske.

„Prvi su put u okviru službenih statističkih analiza Republike Hrvatske podaci iz popisa stanovništva kombinirani s podacima iz ankete o kućanstvima korištenjem metoda procjene za mala geografska područja. To je omogućilo procjenu podataka o siromaštvu na razini županija te na razini gradova i općina jer su podaci prije bili dostupni samo na nacionalnoj razini“, rekao je Marko Krištof, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku. „Ponosni smo jer smatramo da će se objavom ovih podataka poboljšati donošenje odluka na temelju dokaza i omogućiti uvođenje optimalnih mjera za smanjenje razina siromaštva u Republici Hrvatskoj.”

 

„Mapiranje siromaštva je prvi korak unaprjeđenja znanja o praćenju podataka o siromaštva na malim područjima,“ dodao je Tomislav Tolušić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije. „Određivanjem relativne i apsolutne stope siromaštva za mala područja koje danas predstavljamo i pomoću indeksa višestruke deprivacije čija je izrada u tijeku, osim što utvrđujemo teritorijalnu rasprostranjenost stanovništva u riziku od siromaštva i profile siromaštva, stvaramo preduvjete za dodatne alokacije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za obnovu malih i srednjih depriviranih gradova u Hrvatskoj.

Rezultati procjena siromaštva za mala geografska područja upućuju na heterogenost siromaštva u Hrvatskoj u 2011., pri čemu stopa siromaštva u kontinentalnoj regiji iznosi 19,4 posto, a u jadranskoj 12,6 posto (GeoSTATRH).

„Svjesni smo rasta broja siromašnih građana u našoj državi te planiramo i provodimo niz reformi s ciljem ublažavanje siromaštva,“ kazala je Bernardica Juretić, ministrica socijalne politike i mladih. „Država mora skrbiti za najpotrebitije građane zbog čega smo i usvojili Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od  2014. do 2020. godine kako bismo nizom aktivnosti osigurali minimalni životni standard najugroženijim i spriječili njihovo daljnje osiromašenje. Pozvala bih i ovim povodom sve nas da se okrenemo prije svega čovjeku pojedincu, a onda i društvu socijalne pravde i jednakosti te da se osvrnemo oko sebe i sagledamo što možemo učiniti kako bismo pronašli izlaz iz siromaštva."

 „UN je 17. listopada proglasio Svjetskim danom borbe protiv siromaštva. To je važan dan za globalnu borbu protiv siromaštva svake godine, od sada do 2030. Dan borbe protiv siromaštva prilika je i da pažnju javnosti na međunarodnoj i nacionalnoj razini usmjerimo na pitanja siromaštva, blagostanja, nejednakosti i promicanja socijalne uključenosti”, rekao je Frank Heemskerk, izvršni direktor Svjetske banke. „Stoga mi je čast što upravo na ovaj dan mogu biti u Hrvatskoj i prisustvovati javnom predstavljanju ovog važnog alata politike borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj.”

Karte siromaštva kreatorima politika mogu pomoći i u postizanju znatnog napretka u smanjenju siromaštva u okviru ograničenih raspoloživih resursa jer se mogu koristiti kao dodatan alat za donošenje odluka u situacijama u kojima su sredstva koja se mogu dodijeliti osobama kojima je potrebna pomoć ograničena.

Kontakt za medije:

Svjetska banka: Vanja Frajtić, +385 1 2357 230, vfrajtic@worldbank.org

 

Kontakti za medije
Za DZS: Služba za komunikaciju s korisnicima
Telefon: +385 1 4806 168
press@dzs.hr
Za MRRFEU: Glasnogovornica
Telefon: +385 1 6400 607
glasnogovornica@mrrfeu.hr
Za MSPM: Miroslava Rozanković
Telefon: +385 1 5557 017
glasnogovornica@mspm.hr

Priopćenje broj.
2017/ECA/030

Api
Api

Welcome