PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Strateško ulaganje u visoko obrazovanje: usklađivanje javnog financiranja i ciljeva politike

26. travnja 2016.


ZAGREB, 26. travnja 2016. - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Svjetska banka organizirali su radionicu pod nazivom Strateško ulaganje u visoko obrazovanje: usklađivanje javnog financiranja i ciljeva politike, u svrhu razmjene znanja i iskustava o mogućnostima usklađivanja ciljeva politike u području visokog obrazovanja i strategija financiranja.

Kako se visoko obrazovanje u srednjoj Europi i baltičkim zemljama uglavnom financira javnim sredstvima, tako brojne vlade sve češće financiranje promatraju kao instrument s pomoću kojeg mogu ostvariti ciljeve politike u području visokog obrazovanja. S obzirom na to da se državnim sredstvima financira više od polovice (pa i do 90 %) prihoda većine sveučilišta u regiji, usklađivanjem načina dodjele novčanih sredstava sveučilištima moguće je snažno potaknuti unaprjeđenje uspješnosti visokog obrazovanja.

Radionica je okupila kreatore politika više razine iz Hrvatske, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Poljske, Rumunjske, Slovenije i Češke Republike. Uz sudjelovanje nekoliko međunarodnih stručnjaka za visoko obrazovanje, kao što su g. Jamil Salmi, g. Frank Ziegele i g. Francisco Marmolejo, sudionici su razgovarali o zajedničkim izazovima i mogućnostima u njihovim sustavima visokog obrazovanja, o primjerima iz drugih zemalja o tome kako se strateškim financiranjem mogu poduprijeti posebni ciljevi javnih politika te o potporama Svjetske banke i Europske komisije reformama financiranja visokog obrazovanja. Naglasak radionice nije bio samo na teoriji strateškog financiranja, nego i na procesima i izazovima povezanim s provedbom reformi.

„Uzimajući u obzir trenutačne gospodarske izazove u cijeloj srednjoj Europi i baltičkim zemljama, ne iznenađuje činjenica da kreatori politika sa zanimanjem ispituju učinkovitije i djelotvornije mehanizme financiranja visokog obrazovanja,“ kazao je Arup Banerji, regionalni direktor Svjetske banke za operacije u Europskoj uniji. „Veseli nas činjenica da je Banka suorganizator ove radionice te da omogućuje regionalnu razmjenu znanja o ključnim temama i pruža izravnu potporu nekima od tih zemalja koje osmišljavaju i provode reforme svojih sustava visokog obrazovanja”,

Tijekom radionice istaknuto je kako je moguće kombinirati i povezati cjelovite programske, dodjeljivanje sredstava na osnovi natječaja, programe izvrsnosti i ostale mehanizme financiranja radi pružanja potpore zajedničkim ciljevima visokog obrazovanja, koji uključuju osiguranje i poboljšanje kvalitete, poboljšanje poveznica između visokog obrazovanja i tržišta rada, poticanje istraživanja i prijenosa tehnologija, optimiziranje financiranja visokoškolskih ustanova, povećanje ravnopravnog sudjelovanja u obrazovanju studenata slabijeg socioekonomskog statusa te jačanje suradnje.

Radionica je poslužila kao važan doprinos nadolazećem izvješću Svjetske banke o politici usklađenja javnog financiranja i ciljeva politika visokog obrazovanja.

„Drago mi je što je Svjetska banka izabrala upravo Hrvatsku kao zemlju domaćina ovoj radionici na kojoj smo okupili visoke delegacije devet zemalja članica Europske unije. Zajedno sa Svjetskom bankom radimo na uspostavi boljeg modela financiranja visokog obrazovanja. Ministarstvo i akademska zajednica u ovom su procesu partneri i siguran sam da ćemo zajedno ponuditi kvalitetniji obrazovni sustav koji će omogućiti rast hrvatskog gospodarstva jer kvalitetni ljudski potencijali  ključ su gospodarskog napretka svake zemlje.” izjavio je Predrag Šustar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Hrvatska je od pridruživanja Svjetskoj banci 1993. ostvarila pogodnosti financijske i tehničke pomoći, savjetovanja u pogledu politika te analitičkih usluga koje su osigurale svjetske razvojne institucije. Do danas je Svjetska banka poduprla 54 operacije u vrijednosti od oko 3,5 milijardi USD.

Kontakti za medije
Ured Svjetske banke u Republici Hrvatskoj
Vanja Frajtić
Telefon: 01/ 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Katarina Matasić
Telefon: 01/ 4594 295
katarina.mastasic@mzos.hr

Priopćenje broj.
2016/ECA/129

Api
Api