PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Predstavljene preporuke Svjetske banke za poboljšanje poslovnog okruženja u Hrvatskoj

10. rujna 2015.


ZAGREB, 10. rujna 2015. (MINGO) – Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i voditelj Ureda Svjetske banke u Zagrebu Carlos Piñerúa, predstavili su Memorandum o reformskim zahvatima, a kako bi se još više unaprijedilo poslovno okruženje u Republici Hrvatskoj.

Riječ je o nizu preporuka i reformskih mjera za kratkoročno i srednjoročno razdoblje koje su prema područjima iz izvješća „Doing Business“ sastavili stručnjaci Svjetske banke i Agencije za investicije i konkurentnost. Vlada Republike Hrvatske će primjenom tih preporuka izravno utjecati na poboljšanje uvjeta poslovanja, a u okviru pravnih, regulatornih ili administrativnih reformi.

U području „Pokretanja poslovanja“, predlaže se ukidanje obveze izrade pečata pri osnivanju trgovačkog društva, ukidanje obveze uplate minimalnog temeljnog kapitala za društva s ograničenom odgovornošću i uvođenje elektroničkog potpisa za fizičke osobe. Također, potpuno osnivanje tvrtke trebalo bi se obavljati elektroničkim putem te uvesti jedinstvena platforma za izvan sudsku registraciju poduzeća i to povezivanjem postupka osnivanja s postupkom upisa u registar poreznih obveznika te registre Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Neke od srednjoročnih reformi uključuju premještanje postupka uknjižbe vlasništva izvan nadležnosti sudova te objedinjavanje funkcija zemljišnih knjiga i katastra. Preporuke također naglašavaju važnost ubrzavanja parničnih i stečajnih postupaka, olakšavanje naplate potraživanja i daljnjeg razvoja e-alata u područjima kao što su pokretanje poslovanja, ishođenje građevinske dozvole i naplate poreza u kojima su dosadašnje mjere već pokazale vidljive rezultate.

Svjetska banka je prepoznala značajne napore i rezultate reforme poslovnog okruženja u Hrvatskoj, no još uvijek postoji prostor za poboljšanjem, a što je moguće postići kontinuiranim radom i daljnjom prioritizacijom razvojnih gospodarskih politika i reformi poslovnog okruženja. Brža provedba regulatornih reformi ne samo da će stimulirati stvaranje radnih mjesta i poboljšati ulagačku klimu već će i ubrzati gospodarski oporavak privlačenjem ulaganja privatnog sektora,“, izjavio je Carlos Piñerúa, voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku.

Ministar Vrdoljak  je potvrdio korisnost preporuka Svjetske banke te je naglasio da je Vlada i do sada svoje aktivnosti usmjeravala prema implementaciji aktivnosti koje se temelje na Doing Business metodologiji.

„U mandatu ove Vlade, uvođenjem sustavnog rada i koordinacije na unapređenju i olakšavanju poslovanja, poboljšanju investicijskog okruženja i smanjenju parafiskalnih nameta, koja do tada nije postojala, Ministarstvo gospodarstva, Agencija za investicije i konkurentnost i mjerodavna tijela državne uprave preokrenuli su trendove i postigli pozitivne trendove u poslovanju tvrtki, investicijama i ukupnom gospodarstvu. Ta poboljšanja prepoznata su i u posljednjem izvješću Svjetske banke „Doing Business“ o uvjetima poslovanja, u kojem je Hrvatska poboljšala svoju poziciju i zauzela visoko 65. mjesto od ukupno 189 promatranih zemalja“, ustvrdio je ministar Vrdoljak.

S obzirom na poduzete reformske aktivnosti i sustavni rad uključenih tijela, ministar Vrdoljak vjeruje u pozitivan rezultat u nadolazećem izvješću Doing Business, čiji se rezultati očekuju krajem listopada ove godine.

Obje strane naglasile su nužnost nastavka poboljšanja poslovnog okruženja kroz suradnju hrvatske javne uprave i Svjetske banke koja će podržati nastavak provedbe regulatornih reformi za olakšanje poslovanja u Hrvatskoj.

Kontakti za medije
World Bank Office in Croatia
Vanja Frajtic
Telefon: +385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Ministry of Economy
Tomislav Cerovec
Telefon: +385 1 6106 650
tomislav.cerovec@mingo.hr


Priopćenje broj.
2016/ECA/008

Api
Api

Welcome