PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Pomoć Svjetske banke za poboljšanje zaštite ranjivih skupina u Hrvatskoj

25. rujna 2014.


ZAGREB, 25. rujna 2014. —  Ministar financija, Nj. E. Boris Lalovac i voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku g. Carlos Piñerúa, danas su potpisali Ugovor o zajmu u iznosu od 70 milijuna EUR (95.55 milijuna USD) za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, kojemu je cilj unaprijediti učinkovitost i djelotvornost socijalne pomoći i usluga najranjivijim skupinama građana u zemlji. 

Hrvatska prolazi kroz razdoblje dugotrajne recesije, koja je dovela do povećanja siromaštva. U istom razdoblju rashodi za socijalnu zaštitu bili su u velikoj mjeri zaštićeni, međutim je sustav socijalne zaštite postao rascjepkan i skup za upravljanje. U cilju otklanjanja nedostataka u sustavu, Vlada je donijela Zakon o socijalnoj zaštiti, kojim je osigurana zakonska osnova za pokretanje niza reformi u sustavu socijalne zaštite.

Projektom će se osigurati podrška provedbi reformi u pet ključnih područja, nužnih za poboljšanje sustava socijalne zaštite: (i) konsolidacija administrativnih poslova u vezi sa socijalnim naknadama u okviru Jedinstvenog novčanog centra, čime se korisnicima socijalne pomoći osigurava jedno mjesto na kojemu će moći podnijeti zahtjev i ostvariti pravo na niz novčanih naknada; (ii) ujednačivanje i usklađivanje postupka vještačenja invaliditeta, kako bi se postupak vještačenja invaliditeta ubrzao te učinio transparentnijim za korisnike; (iii) smanjenje pogrešaka, zloupotreba i korupcije u sustavu socijalnih naknada; (iv) deinstitucionalizacija ranjive djece i odraslih, uz brojnije oblike skrbi obiteljskog tipa izvan ustanova te bolju skrb i standarde kvalitete za navedene skupine i (v) pružanje prilagođenih usluga nezaposlenim i dugotrajno nezaposlenim osobama, kako bi im se pružila pomoć pri povratku na tržište rata.

„Zahvaljujemo Svjetskoj banci na podršci koju kroz ovaj Projekt daje reformama koje Vlada provodi u području sustava socijalne zaštite, a s ciljem racionalizacije i poboljšanja učinkovitosti sustava socijalne pomoći. U okviru Projekta bit će provedene neke od mjera koje su sadržane i u Vladinom programu fiskalne konsolidacije, kao što je uspostava Jedinstvenog novčanog centra,a gdje očekujemo ostvarivanje fiskalnih ušteda kao rezultat objedinjavanja administriranja socijalnih naknada,“ izjavio je Boris Lalovac, ministar financija Republike Hrvatske.

„Ovaj zajam je preduvjet za nastavak reformskih mjera Vlade Republike Hrvatske u konsolidaciji sustava socijalne zaštite, a što se podudara s preporukom Europske komisije za Republiku Hrvatsku o daljnjem nastavku reformi u sustavu socijalne zaštite,“ rekla je Milanka Opačić potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.

„Iznimno nam je drago poduprijeti Vladu Republike Hrvatske u naporima koje ulaže u bolje usmjeravanje usluga socijalne zaštite prema najranjivijim skupinama i poboljšanje njihove organizacije, uz manje opterećenje javnih financija. Posebno je to važno u vremenu gospodarskoga pada, kada potreba za socijalnom zaštitom raste, a resursi za njezino financiranje sve su oskudniji”, kazao je Carlos Piñerúa, voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku.

Rok dospijeća zajma denominiranog u eurima i uvećanog za fiksnu kamatnu maržu je 20 godina, s 4 godine počeka.

Otkako je Republika Hrvatska pristupila Svjetskoj banci 1993. godine, ta joj globalna razvojna institucija pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete vezane uz politike i analitičke usluge. Dosad je Svjetska banka podržala 53 projekta u vrijednosti od oko 3,5 milijarde USD i odobrila 53 darovnice u ukupnoj vrijednosti od 70 milijuna USD.Kontakti za medije
U Washingtonu
Kristyn Schrader-King
Telefon: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
U Zagrebu
Vanja Frajtić
Telefon: +385 1 2357 297
vfrajtic@worldbank.org
Ministarstvo financija
Sanja Bach
Telefon: +385 1 4591 198
sanja.bach@mfin.hr


Priopćenje broj.
2015/ECA/020

Api
Api

Welcome