PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Pomoć Svjetske banke za poboljšanje zaštite osjetljivih skupina u Hrvatskoj

19. rujna 2014.


WASHINGTON, 19. rujna 2014. —  Odbor izvršnih direktora Svjetske banke danas je Republici Hrvatskoj odobrio zajam u iznosu od 70 milijuna EUR (95,55 milijuna USD) za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, kojemu je cilj unaprijediti učinkovitost i djelotvornost socijalne pomoći i usluga najranjivijim skupinama građana u zemlji. 

Hrvatska prolazi kroz razdoblje dugotrajne recesije, koja je dovela do povećanja siromaštva. U istom razdoblju rashodi za socijalnu zaštitu bili su u velikoj mjeri zaštićeni, međutim je sustav socijalne zaštite postao rascjepkan i skup za upravljanje. U cilju otklanjanja nedostataka u sustavu, Vlada je donijela Zakon o socijalnoj zaštiti, kojim je osigurana zakonska osnova za pokretanje niza reformi u sustavu socijalne zaštite.

Projektom će se osigurati podrška provedbi reformi u pet ključnih područja, nužnih za poboljšanje sustava socijalne zaštite: (i) konsolidacija administrativnih poslova u vezi sa socijalnim naknadama u okviru Jedinstvenog novčanog centra, čime se korisnicima socijalne pomoći osigurava jedno mjesto na kojemu će moći podnijeti zahtjev i ostvariti pravo na niz novčanih naknada; (ii) ujednačivanje i usklađivanje postupka vještačenja invaliditeta, kako bi se postupak vještačenja invaliditeta ubrzao te učinio transparentnijim za korisnike; (iii) smanjenje pogrešaka, zloupotreba i korupcije u sustavu socijalnih naknada; (iv) deinstitucionalizacija ranjive djece i odraslih, uz brojnije oblike skrbi obiteljskog tipa izvan ustanova te bolju skrb i standarde kvalitete za navedene skupine i (v) pružanje prilagođenih usluga nezaposlenim i dugotrajno nezaposlenim osobama, kako bi im se pružila pomoć pri povratku na tržište rata.

„Iznimno nam je drago poduprijeti Vladu Republike Hrvatske u naporima koje ulaže u bolje usmjeravanje usluga socijalne zaštite prema najranjivijim skupinama i poboljšanje njihove organizacije, uz manje opterećenje javnih financija. Posebno je to važno u vremenu gospodarskoga pada, kada potreba za socijalnom zaštitom raste, a resursi za njezino financiranje sve su oskudniji”, kazala je Mamtha Murthi, regionalna direktorica Svjetske banke za središnju Europu i baltičke zemlje.

Rok dospijeća zajma denominiranog u eurima i uvećanog za fiksnu kamatnu maržu je 20 godina, s 4 godine počeka.

Otkako je Republika Hrvatska pristupila Svjetskoj banci 1993. godine, ta joj globalna razvojna institucija pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete vezane uz politike i analitičke usluge. Dosad je Svjetska banka podržala 53 projekta u vrijednosti od oko 3,5 milijarde USD i odobrila 53 darovnice u ukupnoj vrijednosti od 70 milijuna USD.Kontakti za medije
U Washingtonu
Kristyn Schrader
Telefon: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
U Zagrebu
Vanja Frajtić
Telefon: +385 1 2357 297
vfrajtic@worldbank.org


Priopćenje broj.
2014/107/ECA

Api
Api

Welcome