PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Podrška Svjetske banke hrvatskome zdravstvu

11. lipnja 2014.ZAGREB, 10. lipnja 2014.Ministar financija, Nj. E. Boris Lalovac i regionalna direktorica Svjetske banke za središnju Europu i baltičke zemlje, gđa. Mamta Murthi,danas su potpisali Ugovor o zajmu u iznosu od 75 milijuna EUR (103,5 milijuna USD) za poboljšanje kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga u okviru Programa za rezultate, koji će pod nadzorom Ministarstva financija provoditi Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Cilj ovoga novog Programa u zdravstvenom sektoru je unaprijediti dostupnost, kvalitetu i djelotvornost javnih zdravstvenih usluga kroz jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvenoj zaštite, preustroj i reorganizaciju rada zdravstvenih ustanova, poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osnaživanje preventivnih mjera te očuvanje financijske održivosti sustava.

Program je usklađen s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020. Vlade Republike Hrvatske, u kojoj su prepoznati strateški problemi i reformski prioriteti u zdravstvenom sektoru kao što su nedovoljna povezanost primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite te neujednačena kvaliteta zdravstvene zaštite i neujednačena dostupnost zdravstvene zaštite po regijama.

Republika Hrvatska u proteklih je dvadeset godina ostvarila napredak u unaprjeđenju sustava zdravstvene zaštite u smislu zdravstvenih ishoda i zadovoljstva građana. Međutim, cijena ostvarenih rezultata bila je previsoka. Hrvatska na zdravstvo troši 7,8 % svojeg BDP-a, po čemu je, u usporedbi s novim državama članicama Europske unije, na samom vrhu ljestvice. U takvom fiskalno ograničenom okruženju, hrvatski zdravstveni sustav izložen je neskladu između dostupnih javnih sredstava i sve većih rashoda i potreba, uslijed demografskih i epidemioloških promjena u zemlji.

U okviru nedavno odobrenog Programa za poboljšanje kvalitete i djelotvornosti zdravstvenih usluga,Svjetska banka pruža podršku i skorim reformama zdravstvenog sektora. Cilj je ovoga novog Programa  unaprijediti dostupnost, kvalitetu i učinkovitost javnih zdravstvenih usluga jačanjem upravljačkih kapaciteta u zdravstvenoj zaštiti te preustrojem i reorganizacijom rada zdravstvenih ustanova poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite, osnažiti preventivne mjere uz očuvanje financijske održivosti sustava.

„Potpisivanje ovoga zajma još je jedna potvrda stalnih reformi koje provodi Vlada Republike Hrvatske s ciljem unapređenja usluga, boljeg upravljanja i povećanja učinkovitosti u svim segmentima, pa tako i zdravstvu. U brojnim našim reformama imamo podršku naših partnera iz Svjetske banke na čemu im zahvaljujemo,“ izjavio je Boris Lalovac, ministar financija Republike Hrvatske.

„Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020. utvrđeni su strateški problemi i reformski prioriteti za zdravstveni sektor,“ rekao je prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med, zamjenik ministra zdravlja Republike Hrvatske. „To su slaba povezanost i nedostatan kontinuitet u zdravstvenoj zaštiti na svim razinama (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj) zdravstvenog sustava, zatim nedovoljna učinkovitost i djelotvornost sustava zdravstvene zaštite, ali i neujednačenost u dostupnosti i kvaliteti zdravstvene zaštite po regijama. Imamo i razmjerno loše pokazatelje rizičnih faktora, odnosno  ponašanja ljudi prema vlastitom zdravlju.“

nadovezao se Cesarik, “Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga obuhvaća 5 od 8 prioriteta iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020., koji su usmjereni na rješavanje glavnih reformskih izazova u zdravstvu. To su jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu, reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti, jačanje preventivnih aktivnosti kao i očuvanje financijske stabilnosti zdravstva. Dakle, ukratko, novac iz zajma Svjetske banke namijenjen je za povećanje kvalitete zdravstvene zaštite, za  djelotvornije i dostupnije zdravstvene usluge svim građanima Republike Hrvatske.“ 

"Iznimno nam je drago poduprijeti Vladu Republike Hrvatske s Programom, koji će biti usmjeren na rezultate i doprinijeti ostvarenju ciljeva hrvatskoga zdravstva u pogledu povećanja dostupnosti kvalitetnijih usluga zdravstvene zaštite, naročito najsiromašnijima, te ravnopravnije raspodjele dostupnih sredstava za zdravstvo", kazala je Mamta Murthi, regionalna direktorica Svjetske banke za središnju Europu i baltičke zemlje.

Zajam denominiran u eurima namijenjen je projektu Program za rezultate, uz fleksibilan zajam u EUR uvećan za fiksnu kamatnu maržu, s rokom dospijeća od 20 godina, s 4 godine počeka. Program za rezultate je novi instrument Svjetske banke, prema kojem se sredstva zajma isplaćuju po postignuću dogovorenih rezultata. 

Otkako je Republika Hrvatska pristupila Svjetskoj banci 1993. godine, ta joj globalna razvojna institucija pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete vezane uz politike i analitičke usluge. Dosad je Svjetska banka podržala 51 projekt u vrijednosti od oko 3,5 milijarde USD i odobrila 52 darovnice ukupne vrijednosti od 70 milijuna USD.


Kontakti za medije
Ured Svjetske banke u Hrvatskoj
Vanja Frajtic
Telefon: 01/ 2357 297
vfrajtic@worldbank.org
Ministarstvo financija
Sanja Bach
Telefon: 01/ 4591 198
sanja.bach@mfin.hr


Priopćenje broj.
2014/ECA/084

Api
Api