PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Suradnja Bosne i Hercegovine i Hrvatske radi smanjenja onečišćenja Jadranskoga mora

12. lipnja 2014.


WASHINGTON, 11. lipnja 2014.– Svjetska banka jučer je odobrila dvije darovnice Fonda za globalni okoliš (GEF) ukupnoga iznosa od 6,77 milijuna USD za Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskoga mora u Bosni i Hercegovini (2,44 milijuna USD) te u Republici Hrvatskoj (4,33 milijuna USD).

Ovim će se projektom pomoći tim dvjema državama u smanjivanju ispuštanja onečišćujućih tvari u istočni dio Jadrana, u pripremi projekata za kontrolu onečišćenja na odabranim lokacijama u Dalmaciji i Hercegovini te u jačanju kapaciteta za praćenje kakvoće morske vode.  

Uz Jadransko more smjestio se značajan broj najvećih gradova regije te ono predstavlja jednu od najvažnijih vodenih površina u Južnoj Europi zbog svoje ekološke vrijednosti te važnih morskih staništa. Nažalost, ekološku ravnotežu Jadrana ugrožava prekogranično onečišćenje. Pogoršavanje stanja mora utječe na ribarstvo, usluge i turizam, čime se ugrožavaju osnovni izvori prihoda i gospodarstvo Hrvatske te Bosne i Hercegovine.

“Ovaj je projekt dio većeg Programa zaštite okoliša Jadranskoga mora, čiji je cilj unapređivanje regionalnih upravljačkih kapaciteta za kontrolu prekograničnog onečišćenja kako bi se vratila ekološka ravnoteža Jadranskoga mora”, napomenuo je Manuel Marino, voditelj tima Svjetske banke na ovome projektu. “Nadamo se da će ova inicijativa pospješiti regionalnu suradnju te dovesti do usvajanja zajedničkog pristupa svih jadranskih zemalja rješavanju izazova onečišćavanja.”

Bosna i Hercegovina pridružila se Svjetskoj banci i instituciji IDA 1996. godine, s retroaktivnim članstvom koje teče od 1993. godine. Tijekom proteklih 17 godina Svjetska banka odobrila je 70 projekata ukupne vrijednosti od oko 1,78 milijardi USD. Portfelj aktivnih projekata Svjetske banke u Bosni i Hercegovini sada obuhvaća 13 projekata čija ukupna vrijednost iznosi oko 478,6 milijuna USD. Potpora je osigurana za poljoprivredu, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, zdravstvo, socijalnu sigurnost i zapošljavanje, lokalnu infrastrukturu te razvoj privatnoga sektora.

Otkako je postala članicom Svjetske banke 1993. godine, Republika Hrvatska dobiva potporu od svjetske razvojne institucije u obliku financijske i tehničke pomoći, kao i savjetovanja o politikama te analitičkih usluga. Banka je dosad osigurala potporu za 52 projekta u iznosu od 3,5 milijarde USD te odobrila 52 darovnice ukupne vrijednosti od 70 milijuna USD.

O GEF-u

Fond za globalni okoliš predstavlja međunarodno partnerstvo u kojem 183 zemlje surađuju s međunarodnim institucijama, organizacijama civilnoga društva i privatnim sektorom radi rješavanja globalnih problema u području zaštite okoliša. Od 1991. godine GEF je osigurao darovnice u vrijednosti od 12,5 milijardi USD kao i 58 milijardi USD putem sufinanciranja 3690 projekata u 165 zemalja u razvoju. Tijekom 23 godine i razvijene zemlje i zemlje u razvoju osigurale su ta sredstva za potporu aktivnostima vezanima uz biološku raznolikost, klimatske promjene, međunarodne vode, degradaciju tla te kemikalije i otpad u okviru razvojnih projekata i programa.Kontakti za medije
U Washingtonu
Kristyn Schrader-King
Telefon: 1 202 458-2736
kschrader@worldbank.org
U Sarajevu
Jasmina Hadzic
Telefon: 387 33 251 502
jhadzic@worldbank.org
U Zagrebu
Vanja Frajtic
Telefon: +385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org


Priopćenje broj.
2014/569/ECA

Api
Api

Welcome