PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Svjetska banka sagledava partnerstvo s Hrvatskom dajući podršku Vladi da ostvari što veću korist od članstva u EU

20. rujna 2011.
WASHINGTON, 20. rujna 2011. – Odbor direktora Svjetske banke odobrio je izvješće o napretku Strategije partnerstva s Hrvatskom. Izvješće o napretku sagledava provedbu četverogodišnje Strategije partnerstva s Hrvatskom (CPS) koja je započela u rujnu 2008. Strategija je pripremljena prije početka svjetske financijske krize u vrijeme kad je Hrvatska bila usred pregovora za pristupanje EU te prolazila kroz razdoblje snažnog gospodarskog rasta od prosječno četiri posto tijekom pet godina.

Cilj Strategije jest podržati napore koje Hrvatska ulaže u dovršetak procesa pristupanja EU i postizanje brze konvergencije dohotka sa zemljama članicama EU na fiskalno, socijalno i ekološki održiv način. Strategija je fleksibilna te predviđa kreditiranje za investicijske zajmove kao i zajmove za razvojnu politiku (DPL). Strateško težište Međunarodne financijske korporacije (IFC) u Hrvatskoj oslanja se na regionalne prioritete kao što su povećanje dostupnosti i kvalitete infrastrukturnih usluga; bavljenje problematikom klimatskih promjena i unapređenje konkurentnosti, uključujući podršku ulaganjima Jug-Jug.

„Program kreditiranja osmišljen je tako da omogućuje fleksibilno reagiranje na događanja i novonastale potrebe zemlje”, rekao je Hongjoo Hahm, voditelj Ureda Svjetske banke u Republici Hrvatskoj. „Kad se dogodila svjetska kriza, brzo smo prilagodili ovaj program i pružili podršku institucijama hrvatske vlasti putem dva zajma za razvoj politika s brzom isplatom sredstava te jednom kreditnom linijom za izvoznike, kako bi se ublažio učinak krize, ubrzala fiskalna konsolidacija i strukturne reforme te pomoglo izvozno orijentiranim tvrtkama da se lakše nose s padom ekonomske aktivnosti”.

Budući da je došlo do promjene u prioritetima do sada je ostvarena polovica planiranog programa kreditiranja investicija, s fokusom na poticanje konkurentnosti Hrvatske i podršku nastojanjima Hrvatske da dovrši rad na pristupanju EU. Na primjer, Banka je nastavila pomagati daljnji razvoj trgovačkih pravaca Rijeka i Ploče te unapređenje sustava zbrinjavanja otpadnih voda duž Jadranske obale i tako pomože Hrvatskoj da ispuni zahtjeve iz direktiva EU u području vodnog gospodarstva.
 
Program analitičkih i savjetodavnih aktivnosti Svjetske banke (AAA) podupire nastojanja Vlade da odgovori na krizu i provede odabrane reforme. Konzultacije s tijelima državne vlasti u okviru izvješća Socijalni učinak krize i jačanje otpornosti iz 2010., koje su zajedno pripremili UNDP i Svjetska banka, dovele su do intenzivnijeg uključivanja Banke u pružanje savjeta o politikama. Banka je također izradila niz studija o politikama vezano uz reforme na tržištu rada, mirovinsku reformu te reformu socijalnog sustava. Jednako tako, Banka je pružala savjete o politikama u fiskalnoj odgovornosti, što je pridonijelo najnovijim reformama zakonodavstva u okviru Vladinog Programa gospodarskog oporavka.

„Danas je Hrvatska na pragu Europske unije, a nakon pristupanja imat će pristup značajnim sredstvima iz strukturnih i kohezijskih fondova EU. Stoga će se Banka pružati podršku koja će Hrvatskoj omogućiti da što bolje iskoristi svoje predstojeće članstvo u EU. Banka će staviti snažniji naglasak na instrumente znanja povezane s izazovima u politici i tehničku pomoć koji podupiru Hrvatsku u preuzimanju odgovornosti unutar EU  te povećavaju kapacitete institucija za apsorbiranje fondova iz darovnica EU”, izjavio je Peter Harrold, Direktor Svjetske banke za Središnju Europu i Baltičke zemlje.

Kontakti za medije
U Zagrebu
Vanja Frajtic
Telefon: +385 1 2357 297
vfrajtic@worldbank.org


Api
Api

Welcome