PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Svjetska banka pomaže Hrvatskoj zadovoljiti standarde EU u očuvanju prirode

23. veljače 2011.ZAGREB, 23. veljače 2011. – Ministrica financija Nj.E. Martina Dalić i direktor Svjetske banke za Središnju Europu i Baltičke zemlje, g. Peter Harrold jučer su potpisali Ugovor o zajmu zajam u iznosu od 20,8 milijuna eura (protuvrijednost 28,8 milijuna USD) za Projekt integracije u Europsku uniju Natura 2000 Republici Hrvatskoj kojemu je cilj pomoći zemlji kandidatkinji da se uspješno pripremi za integraciju u Europsku uniju u području zaštite prirode.

47% hrvatskog teritorija te 39% njezinog mora obuhvaćeno je Ekološkom mrežom Republike Hrvatske (EM) koja uključuje više od 19 glavnih nacionalnih parkova i parkova prirode. To znači da veliki dijelovi RH spadaju u posebna zaštićena područja i posebna područja očuvanja, od kojih su neka obitavališta i staništa ugroženih vrsta. EM uključuje i međunarodna i hrvatska ekološki značajna područja. Nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, neka od tih područja postat će dio Europske ekološke mreže – Natura 2000 – temeljem posebnih propisa EU o zaštiti prirode.

Projekt integracije u Europsku uniju Natura 2000 pomoći će različitim dionicima u Hrvatskoj koji se bave zaštitom prirode kao što su Ministarstvo kulture, Hrvatski institut za zaštitu prirode, nacionalni parkovi i parkovi prirode, županijske ustanove za zaštitu prirode, poljoprivrednici i zemljovlasnici da uspostave integriranu ekološku mrežu koja će biti usklađena sa zakonodavstvom EU iz područja zaštite prirode kao i s Direktivama o pticama i staništima, koje imaju za cilj unaprijediti sadašnji sustav zaštite prirode.

Predložena ulaganja u ekološku mrežu financirat će manje centre za posjetitelje, staze i drugu infrastrukturu koja promiče ciljeve Nature 2000. Ustanove za zaštitu prirode naučit će kako osmisliti i provoditi projekte za zaštitu i očuvanje prirode slične projektima koji će se u budućnosti kandidirati za strukturne fondove EU. To će ojačati kapacitete javnih ustanova za apsorpciju sredstava iz fondova EU.

Nadalje, pored tehničke opreme koja ima prioritet, financirat će se i oprema za zaštitu od požara u četiri obalna nacionalna parka i parka prirode.

Projekt će također podržati razvoj sustava za upravljanje informacijama u svrhu poboljšanja prikupljanja podataka putem biološkog popisa vrsta i mapiranja staništa. To neće samo olakšati praćenje i zaštitu ugroženih vrsta i staništa, već će ujedno pomoći Hrvatskoj da ispuni obveze izvješćivanja prema Europskoj uniji.

Aktivnosti izgradnje kapaciteta u okviru projekta osigurat će pomagala za poboljšanje upravljanja parkovima. Bit će organizirane kampanje za informiranje javnosti kako bi se povećala javna svijest, uključivanje i edukacija o potrebi za zaštićenim područjima. Lokalna zajednica bit će bolje integrirana u upravljanje ekološkom mrežom putem promidžbe poljoprivredno-ekoloških programa te uvođenjem volonterskih programa.

“Hrvatska je već napravila velike korake u zaštiti prirode i očuvanju svojih svjetski poznatih parkova i prelijepe obale. Kako se bliži članstvo u EU, uvjeti za zaštitu prirode sve su zahtjevniji te, prema iskustvima prijašnjih zemalja kandidatkinja za ulazak u EU, jedni su od najstrožih za ispunjavanje“, rekao je Peter Harrold direktor Svjetske banke za Središnju Europu i Baltičke zemlje.

“Temeljem našeg dosadašnjeg iskustva surađujući s hrvatskim institucijama na zaštiti prirode, kroz Projekt očuvanja krških ekoloških sustava, uvjereni smo da će i ovaj novi projekt biti uspješan. Projektne aktivnosti pomoći će ne samo zaštititi okoliša već će i donijeti financijsku korist mnogim parkovima i ljudima koji žive u tim zaštićenim područjima.“ dodao je Peter Harrold.

Zajam je odobrio Odbor izvršnih direktora Svjetske banke dana 10. veljače 2011. godine u iznosu od 20,8 milijuna EUR na 20 godina, s uključenim razdobljem počeka od 5 godina.

Otkako je Republika Hrvatska postala članicom Svjetske banke 1993. g. ova je ustanova aktivno pružala svoju financijsku i tehničku pomoć kao i savjetovanje vezano uz politike u različitim područjima te analitičke usluge koje daje institucija globalnog razvoja. Do danas Banka je osigurala potporu za 46 aktivnosti ukupne vrijednosti oko 3 milijarde USD, te odobrila 52 darovnice ukupne vrijednosti od 70 milijuna USD.

 

Kontakti za medije
Ured Svjetske banke u Republici Hrvatskojv
Vanja Frajtić
Telefon: 01/ 2357 297
vfrajtic@worldbank.org
U Ministarstvo financija
Sanja Bach
Telefon: 01/ 4591 198
sanja.bach@mfin.hr


Api
Api

Welcome