PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Gospodarstva središnje Azije među svjetskim su predvodnicima u unaprjeđenju poslovne regulative

4. studenoga 2010.
Washington, D.C., 4. studenoga 2010. – Među svjetskim gospodarstvima, Kazahstan je u proteklih godinu dana najviše unaprijedio svoju poslovnu regulativu, navodi se u izvješću Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs (Doing Business 2011: Ususret poduzetnicima), osmom u nizu godišnjih izvješća koje objavljuju Međunarodna financijska korporacija (International Finance Corporation – IFC) i Svjetska banka.

Kazahstan je unaprijedio uvjete za otvaranje poduzeća, ishođenje građevinskih dozvola, zaštitu ulagača i prekograničnu trgovinu. Zbog toga se Kazahstan popeo 15 mjesta u lakoći poslovanja – te sada zauzima 59. mjesto među 183 gospodarstva. Tadžikistan se popeo za 10 mjesta, a Mađarska za šest te obje zemlje spadaju u skupinu 10 zemalja koje su najviše unaprijedile svoja gospodarstva. Češka Republika popela se za 19 mjesta i sada se nalazi na 63.

Litva je prešla u skupinu 25 najbolje ocijenjenih zemalja, izvršivši poboljšanja u pet od devet područja koja su u proteklih godinu dana mjerena prema izvješću Doing Business – što je više nego u slučaju ijednog drugog gospodarstva. Pri tome se Litva pridružila svojim visoko ocijenjenim susjedima Estoniji, Latviji, i Gruziji.

U proteklih je pet godina oko 85 posto svjetskih gospodarstava olakšalo poslovanje lokalnim poduzetnicima, izvršivši 1.511 poboljšanja u području poslovne regulative. U izvješću Doing Business za 2011. godinu uvodi se nova mjera, kojom se prikazuje koliko se poslovna regulativna promijenila u 174 gospodarstva od 2005. godine. Prema ovom načinu mjerenja, Gruzija je bila najaktivnija u svijetu s obzirom na reforme svoje poslovne regulative.

Regija Istočne Europe i središnje Azije osmu je godinu uzastopno najaktivnija s obzirom na poboljšanje poslovne regulative za domaća trgovačka društva. Gruzija, Bjelorusija, Republika Kirgistan, Hrvatska i Kazahstan spadaju među 15 gospodarstava koja su postigla najveća apsolutna poboljšanja s obzirom na lakoću poslovanja u proteklih pet godina.

Perspektiva pridruživanja Europskoj uniji u prošlosti je bila pokretač mnogih promjena. U posljednje je vrijeme financijska kriza inicirala nove aktivnosti. Protekle je godine 21 gospodarstvo od njih ukupno 25 poboljšalo poslovnu regulativu za domaća trgovačka društva, uključujući i Hrvatsku. Tako je Hrvatska pojednostavnila i ubrzala poslove ishođenja građevinskih dozvola, zamijenivši lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta jedinstvenom potvrdom. Nadalje, olakšala je otvaranje poduzeća omogućivši društvima s ograničenom odgovornošću podnošenje prijave za registraciju društva u sudskom registru elektroničkim putem preko javnih bilježnika. Unaprjeđenja u ovim dvama područjima, ishođenje građevinskih dozvola i otvaranje poduzeća, pomogla su Hrvatskoj u poboljšanju ukupnog ranga.
 
„Gospodarstva koja su najviše zahvaćena financijskom krizom – osobito u Istočnoj Europi – usmjeravala su svoje regulatorne reforme tijekom proteklih godinu dana kako bi malim i srednjim poduzetnicima olakšala oporavak i otvaranje novih radnih mjesta”, izjavila je Svetlana Bagaudinova, jedna od autorica izvješća.,. Polovica reformi koje se odnose na postupke nesolventnosti, a obrađuju se u izvješću u proteklih godinu dana provedene su u Istočnoj Europi i središnjoj Aziji. Zajednička crta također su bile mjere za jednostavnije otvaranje poduzeća, njihov preustroj i plaćanje poreza.

O nizu izvješća Doing Business
Izvješće Doing Business analizira propise koji se odnose na poslovne subjekte u okviru izvjesnog gospodarstva tijekom njihovog životnog ciklusa, uključujući otvaranje poduzeća i poslovanje, prekograničnu trgovinu, plaćanje poreza i zatvaranje poduzeća. Izvješće Doing Business ne mjeri sve aspekte poslovnog okruženja koji su bitni trgovačkim društvima i ulagačima. Primjerice, izvješće ne mjeri sigurnost, makroekonomsku stabilnost, korupciju, kvalifikacijske razine ili snagu financijskih sustava. Nalazi iz izvješća poslužili su kao poticaj za rasprave o politikama u više od 80 gospodarstava te omogućili sve brojnija istraživanja o tome u kakvom odnosu stoje propisi na razini trgovačkog društva prema ekonomskoj realizaciji među gospodarstvima.

O Grupi Svjetske banke
Grupa Svjetske banke jedan je od najvećih svjetskih izvora financiranja i znanja za zemlje u razvoju. Grupa se sastoji od pet međusobno blisko povezanih institucija, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), Međunarodnog udruženja za razvoj (International Development Association – IDA), Međunarodne financijske korporacije (International Finance Corporation – IFC), Multilateralne agencije za investicijska jamstva (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) i Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID). Svaka institucija igra zasebnu ulogu u misiji borbe protiv siromaštva i povećanja životnog standarda ljudi u zemljama u razvoju.

Kontakti za medije
U Washingtonu
Nadine Ghannam
Telefon: +1 (202) 473-3011
nsghannam@ifc.org
U Središnja i Istočna Europa i središnja Azija
Ilya Sverdlov
Telefon: +7 (495) 411-7555
isverdlov@ifc.org
U Hrvatska
Vanja Frajtic
Telefon: +385 (1) 2357 297
vfrajtic@worldbank.orgApi
Api

Welcome