PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Svjetska banka odobrila male potpore za osam projekata uključivanja građana u Hrvatskoj

15. lipnja 2010.
Zagreb, 15. lipnja 2010. – Osam hrvatskih nevladinih udruga danas je od Svjetske banke dobilo potporu u iznosu od 45.000 USD u okviru programa Fonda za civilno društvo (CSF) za 2010.godinu. Potpore će nevladinim udrugama pomoći u provođenju osam projekata uključivanja građana, kojima se podupiru aktivnosti koje osnažuju skupine predstavnika civilnog društva te im omogućuju poduzimanje inicijativa i utjecanje na ishode razvoja. Isto tako, aktivnosti osnažuju mehanizme uključivanja, odgovornosti, sudjelovanja i partnerstva s javnim sektorom i drugim organizacijama civilnog društva. Program je također usredotočen na osnaživanje marginaliziranih i ugroženih skupina u društvu.

Nakon pomnog razmatranja 110 projekata koje su predložile nevladine udruge iz cijele zemlje, izborno povjerenstvo je odabralo osam projekata i nevladinih udruga. Ovogodišnji pobjednički projekti pokrivaju širok raspon djelatnosti na području uključivanja građana kao što su: osnaživanje mladih i marginaliziranih skupina i uključivanje osoba s invaliditetom u društvo.

Sljedeće nevladine udruge i projekti pobjednici su ovogodišnjeg programa Fonda za civilno društvo:

Nada – Vrbovec – udruga za terapeutsko i rekreacijsko jahanje uvježbavat će volontere da budu treneri terapeutskog jahanja za djecu s posebnim potrebama te promicati volonterstvo među mladima Vrbovca kako bi ojačali veze s djecom s posebnim potrebama. Volonterstvo će se promicati putem lokalnih kampanja za podizanje svijesti. 

Novi svijet – kroz svoj projekt MASLO – mali savjeti za lakši odgoj djece - oni nastoje povećati sposobnost roditelja za suvremeni odgoj i obrazovanje djece kako bi se spriječilo zlostavljanje djece u obitelji – problem koji je sve prisutniji u hrvatskom društvu u posljednjem desetljeću. Među aktivnostima koje projekt obuhvaća jesu: promidžbene aktivnosti, predavanja za roditelje, predavanja za nastavnike i stručnjake i radio emisije.

Suncokret – Centar za razvoj za razvoj zajednice – cilj aktivnosti je povećati sudjelovanje djece, mladeži i žena u lokalnom razvoju kroz stvaranje prostora za sudjelovanje u radu Općine Gvozd (na području od posebne državne skrbi) kako bi se promicalo mobiliziranje djece, mladeži i žena, povećala uključenost u društvo, omogućio pristup informacijama i obrazovanju i poboljšala kvaliteta njihovih života kroz volonterstvo. 

Zvonimir - cilj projektnih aktivnosti je razviti mrežni pristup u sprečavanju nasilja kod mladeži i  društvenu uključenost u lokalnoj zajednici na području Knina. Ideja je da se različiti dionici (mladež, roditelji, socijalne službe, nastavnici i lokalne vlasti) uključe u sprečavanje poremećaja u ponašanju mladeži putem podizanja svijesti, radionica za rješavanje problema i organiziranja akcijske skupine koja bi se bavila problematičnom mladeži.

Ženski poduzetnički centar - cilj im je pomoći nezaposlenoj mladeži u razvijanju novih obrazaca ponašanja, stavova i mišljenja koji bi im poboljšali život i motivirali ih da preuzmu veću odgovornost za svoju budućnost i više se angažiraju u lokalnoj zajednici kroz radionice iz društvenog poduzetništva, razvijanja radne etike, izgradnje samopouzdanja i odgovornosti itd.

KORAK (udruga studenata s invaliditetom) – Cilj im je pomoći slijepim i slabovidnim studentima da ravnopravno sudjeluju u akademskom životu te omogućiti da imaju isti pristup učenju i obrazovanju kao i ostali studenti. U tu svrhu, jedan dio ispitne literature prilagodit će se potrebama slijepih i slabovidnih studenata.

Skupina Otvoreni mediji - projekt «Upoznajmo jedni druge» pružit će vukovarskim srednjoškolcima različite nacionalnosti, konkretno, hrvatske i srpske, priliku da bolje razumiju jedni druge. To će se postići tako što će srednjoškolci zajednički raditi na produkciji dokumentarnog filma. Ekipe djevojaka i mladića obiju nacionalnosti snimat će i sudjelovati u kompletnoj izradi 4 dokumentarna filma u kojima će predstaviti treću nacionalnost.

Poljski cvijet - cilj im je osnažiti kapacitet i sposobnosti žena i mladeži s invaliditetom u Belom Manastiru i tako im pomoći u ostvarivanju njihovih prava i poboljšati mogućnosti za integriranje u zajednicu. To će se činiti kroz niz radionica za žene i mladež (izgradnja upornosti i samopouzdanosti, kreativne radionice, angažiranje mladeži s invaliditetom u sportskim aktivnostima itd).

Ovaj program pokrenut je 1983. godine i njime Svjetska banka nadopunjuje i olakšava svoj rad na području društvenog razvoja, pružajući male potpore udrugama civilnog društva posredstvom svojih ureda u pojedinim zemljama. Cilj programa je promicanje dijaloga i širenje informacija o razvoju i unapređivanju partnerstva s civilnim društvom na razini pojedinih zemalja. Otkako je program zaživio u Hrvatskoj 1999. godine, ukupno je za njega odobreno 364.000 USD, a oko 106 nevladinih udruga imalo je koristi od njega.

Kontakti za medije
Vanja Frajtić
Telefon: 01/ 235 7297
vfrajtic@worldbank.org


Api
Api