PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Zaštita Jadranskog mora

18. veljače 2010.
Zagreb, 18. veljače 2010. – Hrvatske vode i Svjetska banka organizirali su dvije radionice, jednu u Poreču za sjeverni Jadran i drugu u Splitu za južni Jadran, u okviru druge faze projekta Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području, koji je poznat i kao Jadranski projekt, a čiji je cilj zaštititi kvalitetu priobalnih voda i okoliš jer su oboje od strateške važnosti za hrvatsku turističku industriju, životne prihode lokalnih zajednica i morski svijet. Cilj radionice jest informirati već uključene i potencijalno zainteresirane općine i komunalna vodoprivredna poduzeća o ovom projektu, strukturi njegove provedbe te ulozi i uvjetima za sudjelovanje u projektu kao i razmjena iskustva s općinama koje su sudjelovale u prvoj fazi projekta.

Projekt Zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području predstavlja drugu fazu znatno većeg programa koji su godine 2004. pokrenuli Vlada Republike Hrvatske i Hrvatske vode, a koji djelomično financira zajam Svjetske banke. Prema procjenama ovaj ambiciozan program vrijedi 280 milijuna EUR od čega bi Svjetska banka mogla financirati 140 milijuna EUR. Prva faza programa provedena je u 11 gradova u priobalju, a financirana je zajmom od 40 milijuna EUR. Druga faza proširuje program na dodatnih 30 gradova u priobalju, a financira se zajmom od 60 milijuna EUR te darovnicom Svjetskog ekološkog fonda (GEF) u iznosu od 6,4 milijuna USD. Nadalje, značajna sredstva s hrvatske strane osigurala je Vlada RH, dok su više od 50% ukupnog financiranja osigurali budući korisnici objekata.

Projekt je usredotočen na obnovu i proširenje mreže odvodnje, glavnih kolektora i crpnih stanica te na obnovu i proširenje postojećih postrojenja za obradu otpadnih voda i podmorskih ispusta.

Tijekom prve faze programa već su postignuti značajni su rezultati:

  • izgrađeno je 170 kolektora za odvodnju sa 40 crpnih stanica
  • izgrađena su 3 podmorska ispusta
  • naručena je izgradnja 7 postrojenja za obradu otpadnih voda
  • 30.000 ljudi ima pristup mreži odvodnje
  • postotak otpadnih voda koje se prerađuju u području zahvaćenom ovom uslugom povećao se s 2% na 36% čime se opslužuje 329.000 stanovnika.

Druga će faza nastojati poboljšati učinkovitost i održivost usluga obrade otpadnih voda u 30 priobalnih gradova gdje samo 49% stanovništva ima odgovarajuće sustave za prikupljanje otpadnih voda, dok se obrađuje samo 16% otpadnih voda. Sveukupni program pomoći će Hrvatskoj da zadovolji ekološke standarde Europske Unije koji su nužni za uspješno pristupanje EU.

Jednako tako, projekt će smanjiti razinu nutrijenata i ostalih onečišćivača koji utječu u hrvatske priobalne vode iz kućanstava i industrije te će ispitati inovativna rješenja u obradi otpadnih voda u odabranim općinama.

 

Kontakti za medije
U Ured Svjetske banke u Hrvatskoj
Vanja Frajtic
Telefon: 01/ 2357 297
vfrajtic@worldbank.org


Api
Api

Welcome