Skip to Main Navigation
BRIEF15. studenoga 2023.

Konzultacije za Sistemsku dijagnostiku zemlje za Hrvatsku 2024.

The World Bank

Grupacija Svjetske banke provodi Sistemsku dijagnostiku zemlje (Systematic Country Diagnostic Update – SCD) za Hrvatsku. Ovo je ažurirana verzija prvog SCD-a za Hrvatsku, objavljenog 2018. godine.

Ispunite online anketu!

Online konzultacije otvorene su od 15. studenog do 15. prosinca 2023. Želimo čuti vaše mišljenje o izazovima s kojima se zemlja suočava te prioritetima za postizanje uključivog, otpornog i održivog rasta.

Što je Sistemska dijagnostika zemlje (SCD)?

Sistemska dijagnostika zemlje (SCD) je izvještaj koji Svjetska banka objavljuje za pojedinu zemlju, uobičajeno svakih pet godina. Cilj SCD-a je identificirati najvažnije prepreke i prilike za suzbijanje siromaštva i širenje zajedničkog blagostanja na očuvanom planetu. SCD izvještaj se temelji na detaljnoj analizi i konzultacijama sa širokim rasponom partnera, dionika i građana. 

Provođenje dijagnostike za SCD 2024. i sljedeći koraci

Kao pripremu SCD izvještaja, Svjetska banka između listopada i prosinca prikuplja stajališta raznih dionika iz različitih dijelova Hrvatske o tome koje su glavne prepreke i prioriteti za razvoj Hrvatske. Kako bi prikupila širok raspon stavova i mišljenja, Svjetska banka provodi niz konzultacija uživo i online – sa središnjom i lokalnom vlasti, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom, mladima, razvojnim partnerima i drugima. Konzultacije su ključne kako bi se utvrdilo jesu li dosadašnji preliminarni nalazi Svjetske banke relevantni za svakog od ovih dionika. 

Cilj konzultacija je (i) potvrditi jesu li utvrđene prepreke ispravne i (ii) dobiti povratnu informaciju jesu li odabrane prioritetne radnje provedive, učinkovite i u skladu s razvojnim težnjama Hrvatske. 

Preliminarna analiza za nadolazeći SCD za Hrvatsku pokazala je četiri ključna prioriteta za postizanje uključivog, otpornog i održivog rasta:

  1. Učinkovito pružanje javnih usluga – povećati učinkovitost javne uprave, na središnjoj i lokalnoj razini, te pravosuđa
  2. Jednake prilike za sve – poboljšati kvalitetu ljudskog kapitala, povećati sudjelovanje na tržištu rada te postići prilagodljiv sustav socijalne zaštite
  3. Bolje plaćeni poslovi – poticati produktivnost privatnog sektora i poboljšati poslovno okruženje
  4. Bolja ekološka održivost i otpornost na klimatske promjene i prirodne katastrofe.

Ova prezentacija—daje sažetak preliminarnih nalaza i sadrži pitanja koja služe kao smjernice za konzultacije.

Konačna verzija SCD izvještaja poslužit će kao analitička osnova za razvoj budućeg Okvira partnerstva (Country Partnership Framework – CPF) Grupacije Svjetske banke i Hrvatske, koji usmjerava podršku Svjetske banke u zemlji. Saznajte više o sadašnjem CPF-u.

Želimo čuti vaše mišljenje!

Online konzultacije otvorene su od 15. studenog do 15. prosinca 2023. Dobrodošla su mišljenja svih zainteresiranih zainteresiranih strana – lokalnih i međunarodnih.

Ispunite ovu anketu.

Slobodno nam se javite i e-mailom te ukratko opišite područje na kojem biste htjeli da Hrvatska najviše napreduje u sljedećih 5 do 10 godina. Pošaljite nam svoje stavove e-poštom na vfrajtic@worldbank.org s naslovom „SCD konzultacije“.

Svojim doprinosom pomozite nam da SCD 2024. bude relevantno, pravovremeno i utjecajno!

Za novosti o procesu konzultacija pratite Facebook stranicu Svjetske banke u Hrvatskoj.