Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 1 اپریل 2021

کمک بلاعوض جدید برای افزایش دسترسی کودکان افغان به خصوص دختران به آموزش های ابتدایی و ثانویی

واشنگتن، مؤرخ ۱۲ حمل سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی – بانک جهانی ۲۵ میلیون دالر کمک مالی اضافی را به منظور افزایش دسترسی کودکان افغان به خصوص دختران به آموزش ابتدایی و ثانویی تصویب کرد. این کمک بلاعوض جدید که از طریق برنامه همکاری جهانی برای آموزش پرداخت می گردد، پروژه اقراء را در اعمار صد باب مکتب جدید کمک خواهد کرد. همچنین این کمک در راستای ارتقای سطح آموزش، بهبود دسترسی کودکان به خصوص دختران به تعلیم و تربیه، حمایت از برنامه های آموزشی برای معلمین و ارتقای کیفیت برنامه های تعلیمی در سطح محلی به مصرف خواهد رسید.

پروژه اقراء توسط اداره انکشاف بین المللی که بخش فراهم کننده کمک های مالی گروپ بانکی جهانی برای فقیر ترین کشور های جهان است، حمایت می شود. این پروژه همچنین از سوی صندوق بازسازی افغانستان و برنامه همکاری جهانی برای آموزش که یک برنامه همکاری چند جانبه به هدف تقویت سیستم های آموزشی در کشورهای رو به انکشاف است، نیز حمایت می گردد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان در این مورد چنین می گوید: "افغانستان پیشرفت های زیادی در قسمت بهبود سطح آموزش در دو دهه گذشته داشته است. با این حال اما ۳.۵ میلیون طفل در این کشور هنوز هم از رفتن به مکتب محروم اند و نیمی از مکاتب در سطح افغانستان هنوز هم فاقد زیر ساخت های مناسب آموزشی می باشند. این کمک مالی بلاعوض به دولت افغانستان کمک خواهد کرد تا یک محیط بهتر آموزشی را ایجاد کند و اطفال بیشتری را در سراسر این کشور شامل مکاتب نماید".

آلیس البرایت، رییس اجرایوی برنامه همکاری جهانی برای آموزش میگوید:” سرمایه گذاری روی آموزش دختران یکی از مطلوب ترین بخش هایی است که یک کشور می تواند انجام دهد. زمینه سازی برنامه های آموزشی برای دختران سبب رشد اقتصادی، مهار مرگ و میر نوزادان و بهبود تغذیه کودکان می شود. برنامه همکاری جهانی برای آموزش متعهد است تا برای میلیون ها دختر و پسر در آسیب پذیرترین مناطق زمینه رفتن به مکاتب را فراهم سازد و در این راستا به کمک های خود ادامه بدهد”.

افغانستان در جریان یک دهه گذشته در قسمت افزایش دسترسی به آموزش گام های بلندی برداشته است. اما هنوز هم کشوریست که بیشتر تعدا کودکان محروم از آموزش را دارا می باشد. بانک جهانی و سایر شرکای انکشافی متعهد اند تا دولت افغانستان را در امر افزایش درسترسی به آموزش و بهبود کیفیت آن  کمک و همکاری نمایند.

در مورد برنامه جهانی همکاری برای آموزش

برنامه جهانی همکاری برای آموزش یک تعهد مشترک کشور های جهان برای پایان بخشیدن بحران آموزشی است. ما شرکای متعدد انکشافی و صندوق های وجهی را به منظور حمایت و پشتیبانی از ۹۰ کشور کم درآمد و فقیر جهان در راستای ایجاد تحول بنیادی در بخش سیستم های آموزشی بسیج میکنیم تا هر دختر و پسر بتواند از طریق دسترسی به فرصت های آموزشی با کیفیت توانایی های بالقوه خود را رشد داده و نقش کلیدی را در عمران و بازسازی کشور های شان ایفا کند.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2021

ارتباط

در واشنگتن:
یین داینگون
ydoignon@worldbank.org
تامارا کمار
+33 7 82 26 07 18
tkummer@globalpartnership.org
Api
Api