Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 11 دسمبر 2020

بانک جهانی ۸۵ میلیون دالر کمک مالی بلاعوض را به منظور تقویت خدمات عامه، دسترسی به آب پاک و حفظ الصحه در افغانستان، تصویب کرد

واشنگتن، مؤرخ ۲۲ قوس ۱۳۹۹ – هیات مدیره بانک جهانی امروز دو بسته کمک مالی بلاعوض اداره انکشاف بین المللی  که بخش فراهم کننده کمک های بانک جهانی برای فقیرترین کشور های جهان است به ارزش مجموعی ۸۵ میلیون دالر را برای افغانستان تصویب کرد. این کمک یک بخشی از بسته ۳۹۳ میلیون دالری بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان است که به منظور کاهش تاثیرات منفی کووید-۱۹ و بهبود دسترسی به آب پاک، حفظ الصحه و تقویت خدمات عامه به مصرف خواهد رسید.

شیوع ویروس کووید-۱۹ باعث بروز مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شده است. در حالیکه مردم افغانستان هم زمان با شیوع این بیماری و جنگ مواجه اند، بسیاری از خانواده ها که به درامدهای روزانه (کارهای روزمزد) وابسته می باشند دسترسی کم و یا هیچ دسترسی به آب پاک آشامیدنی، حفظ الصحه و خدمات صحی ندارند.

این کمک ۸۵ میلیون دالری بانک جهانی بخشی از بسته جدید کمکی ، صندوق بازسازی افغانستان است که مدیریت آنرا بانک جهانی به نمایندگی از ۳۴ کشور و نهاد های بین المللی کمک کننده برعهده دارد.

جزییات این بسته های کمک مالی شامل موارد ذیل اند:  

  •  ۵۰ میلیون دالر کمک مالی از سوی اداره انکشاف بین المللی برای پروژه تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و حمایت های ساختاری در افغانستان. رقم مجموعی این کمک مالی به شمول ۱۵۰ میلیون دالر کمک از سوی صندوق بازسازی افغانستان به ۲۰۰ ملیون دالر می رسد. این پروژه کمک خواهد کرد تا دسترسی مردم به آب آشامیدنی و همچنین کیفیت آبرسانی در ولایت های کابل، کندهار و هرات افزایش یابد. علاوه بر آن؛ این پروژه باعث تقویت ظرفیت شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان خواهد شد تا بتواند خدمات پایدار را ارایه کرده و در تلاش های ملی مربوط به مدیریت تاثیرات منفی کووید-۱۹ سهم گیرد.
  • ۳۵ میلیون دالر کمک مالی بلاعوض از سوی اداره انکشاف بین المللی برای برنامه ملی میثاق شهروندی افغانستان. مقدار مجموعی این کمک مالی به ۱۹۳ ملیون دالر میرسد که  ۱۵۸ میلیون دالر آن از جانب صندوق بازسازی افغانستان پرداخت می گردد. هدف این پروژه  بهبود دسترسی مردم به زیرساخت های اساسی، حمایت های اضطراری و فراهم سازی خدمات اجتماعی برای جوامع روستایی و شهری از طریق تقویت شوراهای انکشافی محلی می باشد. تحت این کمک جدید، پروژه میثاق شهروندی افغانستان ۱۰ شهر جدید افغانستان را تحت پوشش خدمات خود قرار خواهد داد. این پروژه هم چنان به فعالیت های خود در راستای مبارزه با  با بحران کووید-۱۹ در سطح محلات آسیب ادامه داده و مساعدت های ضروری را برای جوامع کوچی ارایه خواهد کرد. هم چنان برنامه میثاق شهروندی فرصت های کاری را از طریق پروژه های محلی مساعد ساخته، و تلاش ها برای تقویت برابری جنسیتی را ادامه خواهد داد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان می گوید: "دسترسی به آب پاک، حفظ الصحه و خدمات اساسی یکی از ضروریات اصلی برای مقابله با بیماری های ساری مانند کووید-۱۹ می باشد. کمک مالی جدید تحت پروژه تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و حمایت های ساختاری افغانستان به نیازهای اصلی افغان ها دربخش خدمات اساسی صحی ودسترسی به آب تمرکز خواهد کرد. علاوه بر آن، این کمک مالی اضافی برای پروژه میثاق شهروندی افغانستان دستاورد های قابل توجه این برنامه در قسمت دسترسی افغان ها به خدمات اساسی در سال های اخیر را تقویت خواهد کرد".

پروژه تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و حمایت های ساختاری افغانستان توسط شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان اجرا خواهد شد. این پروژه دولت افغانستان را در امر تقویت برنامه های آبرسانی در کابل، کندهار و هرات در جریان شیوع ویروس کووید-۱۹ حمایت خواهد کرد. همچنین این پروژه باعث می شود تا شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان بتواند در درازمدت ظرفیت و عملکرد خود را در خدمات رسانی تقویت کند. از جانب دیگر این پروژه در تشخیص و رسیده گی به چالش های درازمدت در عرصه آبرسانی در شهرهای بزرگ افغانستان کمک خواهد کرد. یک قسمت عمده این پروژه به سرمایه گذاری در زیرساخت های آبرسانی در کندهار می پردازد تا بتواند استخراج آب های زیرزمینی را متوقف ساخته و دسترسی مردم به آب صحی و مناسب را تضمین نماید. پروژه تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و حمایت های ساختاری افغانستان از جمله نخستین پروژه های است که قرار است در جریان ۱۲ سال آینده به منظور بهبود دسترسی افغان ها به آب صحی تطبیق شود.

برنامه ملی میثاق شهروندی افغانستان یک برنامه بین الوزارتی بوده که کمک های مالی را به شوراهای انکشافی محلی به منظور حمایت از ارایه خدمات اساسی تامین می کند. این خدمات قسمتی از بسته های خدمات حداقلی است که دولت متعهد است تا آنرا را برای شهروندان افغانستان ارایه نماید. پروژه میثاق شهروندی حمایت کننده اولین مرحله برنامه ملی میثاق شهروندی است که در اواخر سال ۲۰۱۶ به صورت فراگیر فعالیت رسمی اش را آغاز نمود. وزارت احیاء و انکشاف دهات اجرا کننده برنامه ملی میثاق شهروندی در مناطق روستایی است در حالی که اداره مستقل ارگان های محلی مسئولیت اجرای این برنامه را در ولایات هرات، جلال آباد، قندهار و مزارشریف دارد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

برنامه پاسخگویی مقابله با کووید-۱۹ گروپ بانک جهانی: گروپ بانک جهانی که یکی از بزرگترین منابع بین المللی کمک کننده و آگاهی دهنده برای کشورهای رو به انکشاف می باشد، در حال انجام اقدامات فراگیر و زودهنگام به منظور کمک به کشورهای رو به انکشاف برای تقویت پلان های آن ها در امر مبارزه با کووید-۱۹ می باشد. بانک جهانی از تلاش ها و ابتکارات بخش صحت عامه حمایت کرده و برای حصول اطمینان از رسیدن تجهیزات و منابع صحی به مناطق آسیب پذیر و کمک به سکتور خصوصی برای ادامه فعالیت و حفظ مشاغل در جریان پاندیمی کار می کند. بانک جهانی برای کمک به بیش از ۱۰۰ کشور در حمایت از اقشار فقیر و آسیب پذیر، حمایت از مشاغل و تقویت روند بهبود اقتصادی، حداکثر ۱۶۰ میلیارد دالر کمک مالی را در طول ۱۵ ماه به این کشورها گسیل خواهد کرد. این کمک ها شامل ۵۰ میلیارد دالر از منابع جدید اداره انکشاف بین المللی است که از طریق اعطای کمک های بلاعوض و قرضه های کلان فراهم خواهد شد.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2020

ارتباط

در واشنگتن:
ین دوینگنن
ydoignon@worldbank.org
Api
Api