Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 4 آگست 2020

کمک جدید مالی به منظور کاهش تاثیرات ویروس کووید-۱۹ بالای خانواده‌ های فقیر و حفظ مصؤنیت غذایی در افغانستان

واشنگتن، ۱۴ اسد، ۱۳۹۹ ــ هیات مدیره  بانک جهانی، امروز دو بستۀ کمک بلاعوض مالی اداره انکشاف بین المللی (IDA) را  که بخش فراهم کننده کمک های مالی گروپ بانک جهانی برای فقیر ترین کشور های جهان است، به ارزش مجموعی ۲۱۰ میلیون دالر امریکایی، به عنوان بخشی از یک بسته ۳۸۰ میلیون دالری، تصویب کرد. قرار است این بسته مالی در راستای کاهش اثرات اقتصادی شیوع ویروس کوید-۱۹ بالای خانواده‌های آسیب پذیر افغان، حمایت از زنجیره‌های حیاتی عرضه کنندۀ مواد غذایی، و فراهم کردن حمایت های اضطراری برای دهاقین، به مصرف برسد.

این بستۀ کمک مالی شامل بخش های ذیل است:

  • کمک مالی بلاعوض ۲۸۰ میلیون دالر امریکایی جهت تمویل پروژۀ کمک برای خانواده‌ها و  جوامع افغان متاثر از کوید-۱۹. این بسته کمک مالی شامل ۱۵۵ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین المللی که بخش فراهم کمک کننده کمک های مالی بانک جهانی برای فقیرترین کشور های جهان است و ۱۲۵ میلیون دالر سهم صندوق بازسازی افغانستان که به نماینده‌گی از ۳۴ تمویل کننده بین المللی توسط بانک جهانی مدیریت می‌ گردد، میشود. از این پروژه در حدود ۲.۹ میلیون خانواده در سراسر افغانستان مستفید خواهند شد. پروژۀ کمک برای خانواده‌ها و  جوامع افغان متاثر از کوید۱۹ متمم یک پروژۀ موازی دیگر است که زیر چتر برنامه میثاق شهروندی افغانستان عملی خواهد شد. انتظار میرود که هر دو پروژه با هم، ۹۰ در صد خانواده‌های نیازمند و بی بضاعت را در سراسر کشور زیر چتر برنامه «دسترخوان ملی» دولت افغانستان تحت پوشش قرار دهند. در مجموع این دو پروژه در حدود ۴،۱ میلیون خانواده افغان را  که میزان در آمد روزانۀ شان ۲ دالر امریکایی یا کمتر از آن است، تحت پوشش قرار میدهد.
  • کمک مالی بلاعوض ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی جهت تمویل پروژۀ کمک اضطراری به زراعت و تأمین مواد غذایی . این بسته مالی مرکب از ۵۵ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین المللی و  ۴۵ میلیون دالر سهم صندوق بازسازی افغانستان می باشد. هدف این پروژه بهبود مصوونیت غذایی با افزایش محصولات غذایی محلی و تقویت زنجیره ‌های تجارتی عرضه مواد غذایی، به ویژه گندم منحیث غله اساسی برای بیشتر از ۷۰ در صد نفوس افغانستان، می‌باشد. به همین گونه، این پروژه در محلات روستایی زمینه اشتغال زایی کوتاه مدت را  از طریق انکشاف و بازسازی زیربنا ها و تسهیلات زراعتی مانند ایجاد سیستم های آبیاری، فراهم خواهد کرد. تدابیر اتخاذ شده جهت جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ در مناطق روستایی فعالیت های سکتور زراعت را مختل کرده است که به اثر آن دهاقین افغان نتوانستند محصولات زراعتی شان را به موقع جمع آوری نمایند، در حالی که در شهرها نرخ مواد غذایی به علت کاهش عرضه در حال بلند رفتن است، به همین دلیل این موضوع نیاز به توجه فوری دارد.

 هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان میگوید: "به اثر شیوع  ویروس کووید-۱۹ شرایط زندگی میلیون‌ها خانواده افغان شدیداً آسیب دیده است. این کمک‌های مالی حکومت افغانستان را در رفع نیازمندی ‌های عاجل اکثر خانواده‌ها و حصول اطمینان از این که دهاقین افغان در زمانی که روند واردات و صادرات به شدت مختل گردیده اند، به کشت و  تولید مواد غذایی شان ادامه دهند، کمک خواهد کرد. این کمک فرصت‌های اقتصادی را توسعه بخشیده و برای تعداد زیاد اهالی روستاها زمینه های اشتغال زایی را ایجاد خواهد کرد".

در نظر است که پروژۀ کمک برای خانواده‌ها و جوامع افغان متاثر از کوید-۱۹ به گونه هماهنگ و منسجم از سوی وزارت احیاء و انکشاف دهات، اداره مستقل ارگان های محلی و شاروالی کابل تطبیق گردد. از طریق این پروژه قرار است که شورا  های انکشافی قریه در سطح ولسوالی ها و روستا های افغانستان برای خانواده های بی بضاعت و مستحق بسته های مواد غذایی و صحی را خریداری و توزیع نماید. با خریداری و تهیه مواد غذایی و بسته های صحی از پرچون فروشان و عمده فروشان محلی انتظار میرود که جوامع روستایی زمینه را برای حمایت از مشاغل و تشبثات کوچک نیز در محلات مسکونی شان فراهم نمایند. این کمک جدید مالی به دولت افغانستان کمک میکند تا دامنه خدمات اجتماعی را از طریق  شورا های انکشاف محلی تحت برنامه ملی میثاق شهروندی گسترش داده و  اثرات فوری شیوع ویروس کووید-۱۹ روی شرایط خانواده های آسیب پذیر در سراسر کشور را کاهش دهد.

از جانب دیگر قرار است که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از  طریق پروژه کمک اضطراری به زراعت و تامین مواد غذایی، روند توزیع اضطراری تخم گندم به دهاقین را آغاز نموده و کمک های تخنیکی مورد نیاز را برای متشبثین کوچک و متوسط جهت فراهم سازی خدمات مورد نیاز در زنجیره عرضه و تجارت محصولات زراعتی فراهم نماید. از طریق این پروژه زمینه های اشتغال زایی کوتاه مدت برای مردم محلات روستایی ایجاد خواهد شود که در نهایت اثرات ناگوار اقتصادی کووید-۱۹در روستا های افغانستان را به گونه نسبی کاهش دهد.

هدف برنامه ملی میثاق شهروندی بهبود خدمات در بخش تامین زیربنا های اساسی و ارایه خدمات اجتماعی در سطح شهرها و قریه جات افغانستان می باشد که از طریق توانمند سازی شورا های انکشافی قریه درامور احیاء و بازسازی و پلانگذاری و تطبیق پروژه های عمرانی و اقتصادی برای در کشور فعالیت میکند. برنامه میثاق شهروندی به مثابه یک تعهد مشترک میان حکومت و شهروندان است که از طریق آن به شورا های انکشافی قریه کمک صورت میگیرد تا خدمات اولیه را برای خانواده های آسیب پذیر و بی بضاعت فراهم نماید. وزارت احیاء و انکشاف مسوولیت تطبیق این برنامه را عمدتا در محلات روستایی کشور برعهده دارد؛ در حالیکه اداره ارگان های محلی مسوولیت تطبیق این برنامه را در ولایات مزارشریف؛ هرات؛ جلال آباد و کندهار بدوش دارد.

پاسخگویی به اثرات کووید-۱۹ از سوی گروپ بانک جهانی:  بانک جهانی به عنوان یکی از بزرگترین نهاد های تمویل کننده و منبع معلومات برای کشور های رو به انکشاف در سراسر جهان اقدامات همه جانبه و فوری را به منظور کمک به کشور های آسیب پذیر و نیازمند در راستای توانمند سازی شان برای مقابله به اثرات شیوع کووید-۱۹ طرح و عملی ساخته است. بانک جهانی از تلاش ها در راستای فراهم سازی منابع و تجهیزات صحی و خدمات مورد نیاز در بخش صحت عامه حمایت می نماید و همزمان با این، برای انکشاف و تداوم فعالیت های سکتور خصوصی جهت تامین زمینه های کاریابی و اشتغال زایی کمک مالی فراهم میکند. بانک جهانی در نظر دارد که در جریان ۱۵ ماه در حدود ۱۶۰ میلیارد دالر کمک مالی را برای ۱۰۰ کشور جهان جهت حمایت از قشر آسیب پذیر و بی بضاعت جوامع ؛ تشویق و انکشاف تشبثات و تقویت اقتصاد کمک نماید. از مجموع این رقم کلی، در حدود ۵۰ میلیارد دالر آنرا اداره انکشاف بین المللی بانک جهانی که بخش فراهم کننده کمک های مالی برای فقیرترین کشور های جهان است؛ به گونه کمک بلاعوض و قرضه درازمدت پرداخت میکند.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2020

ارتباط

در واشنگتن:
دیانا چنگ
dchung1@worldbank.org
Api
Api