Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 22 آگست 2019

بانک جهانی روند جمع آوری نظریات و مشوره های همکاران بین المللی و افغان را غرض طرح برنامه های اقتصادی پس از توافق صلح آغاز نمود

چندرسانه ای

Image
click

کابل، مورخ ۲۲ اگست ۲۰۱۹ – دفتر بانک جهانی در افغانستان امروز روند جمع آوری مشوره های لازم را به منظور طرح ریزی برنامه های انکشافی پس از توافق احتمالی صلح با طالبان راه اندازی نمود.

تا کنون چندین دور نشست های مشورتی با شماری از همکاران بشمول نماینده گان جامعه بین المللی و افغانستان برگزار گردیده است. به منظور جمع آوری نظریات سایر همکاران ذیدخل، بانک جهانی چندین سند را در ویب سایت این اداره نشر نموده است.

در کنفرانس منعقد ژنیو در سال ۲۰۱۸ میلادی در باره افغانستان از بانک جهانی تقاضا گردیده بود تا یک برنامه جامع را برای هماهنگی پروژه های انکشافی و کمک های بین المللی جهت رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر؛ پس از توافق صلح تهیه و ترتیب نماید.

هینری کرالی رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان میگوید: "محور تلاش های ما در این زمینه روی چندین بخش متمرکز است. در قدم نخست ما می خواهیم نشان دهیم که دست یافتن به توافق صلح می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت های انکشافی فراهم سازد و این روند برای تمام طرف های درگیر در جنگ جاری مفید می باشد. دوم اینکه ما می خواهیم یک سلسله اصول و اولویت های بالقوه را شناسایی کنیم تا مبتنی بر آن تصامیم مقتضی و سودمندی در امر طرح یک برنامه اقتصادی بعد از توافق سیاسی رویدست گرفته شود. سر انجام ما در حال حاضر به دنبال جمع آوری نظریات در مورد یک تعداد طرح های جدید اقتصادی هستیم که بتواند بستر مطلوب را برای حفظ صلح و فرصت های جدید در افغانستان فراهم سازد".

رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان تصریح کرد: "تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان به یک نقطه عطف رسیده است. نقش بانک جهانی در این راستا به ارایه تحلیل جامع و مشوره های تخنیکی محدود میباشد و به هیچ وجه در روند مذاکرات صلح در میان جناح های ذیدخل نقش ندارد. برای ما طرح برنامه های اقتصادی آینده در اولویت قرار دارد. دورنمای صلح زمانی بهبود می یابد که زمینه برای توسعه اقتصادی پس از توافق صلح مساعد گردیده و فرصت های شغلی آنعده افغان های که که بنابر فقر و بیکاری مجبور به پیوستن به گروه های مسلح مخالف دولت می شوند، فراهم گردد".

 موصوف در پایان میگوید که جمع آوری نظریات و مشوره های عامه مردم به ما کمک خواهد کرد که طرح یک برنامه اقتصادی همه شمول و مبتنی بر نیازمندی های مردم افغانستان را بریزیم.

در این مرحله بانک جهانی میخواهد نظریات و پیشنهادات را پیرامون سه سند ذیل به دست آورد:

الف) خلاصه سند مشورتی

ب) پریزنتشن جمع آوری مشوره ها و نظریات؛ و

ج) گزارش مکمل تخنیکی

قرار است که روند جمع آوری مشوره و نظریات الی دست یافتن به یک توافق سیاسی و تصمیم گیری روی برنامه ها برای دوره بعد از استقرار صلح تداوم یابد. در جریان این روند؛ از تمام نخبه ها و صاحبان نظر در افغانستان دعوت به عمل می آوریم تا نظریات و مشوره های شان را از طریق ایمیل آدرس تذکر یافته در صفحه انترنتی ما شریک نمایند.

برای دریافت معلومات بیشتر؛ و یا در صورتی که علاقمند شریک ساختن نظریات و پیشنهادات تان به گونه مستقیم باشید؛ لطفا از طریق ایمیل آدرس های ذیل با ما به تماس شوید:

thaque2@worldbank.org و یا kblanchette@worldbank.org


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2019

ارتباط

در واشنگتن
ایلینا کارابان
ekaraban@worldbank.org
Api
Api