Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Turkey’s SMEs Prosper Through Islamic Financing

September 12, 2016

Improving access to longer-term Islamic Financing for small and medium enterprises (SMEs) and export-oriented enterprises (EOEs) helps drive Turkey’s economy. / Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ve ihracata yönelik faaliyet gösteren işletmeler için daha uzun vadeli İslami Finansmana erişimin arttırılması Türkiye ekonomisinin hızlandırılmasına yardımcı oluyor.