Skip to Main Navigation
VideoSeptember 12, 2016

Turkey’s SMEs Prosper Through Islamic Financing

Improving access to longer-term Islamic Financing for small and medium enterprises (SMEs) and export-oriented enterprises (EOEs) helps drive Turkey’s economy. / Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ve ihracata yönelik faaliyet gösteren işletmeler için daha uzun vadeli İslami Finansmana erişimin arttırılması Türkiye ekonomisinin hızlandırılmasına yardımcı oluyor.