BRIEF

Plani Aksional per rastin e Panelit Inspektues ne Kosove

October 20, 2016

UASHINGTON, 15 dhjetor 2016 – Bordi i Drejtorëve Ekzekutivë të Bankës Botërore të martën diskutoi hetimin e Panelit Inspektues për Financimin e Dytë Shtesë për Projektin e Pastrimit dhe Rehabilitimit të Tokës në Sektorin e Energjinë (CLRP-SAF) në Kosovë, si dhe Projektin e propozuar të Energjisë të Kosovës (PEK), si dhe miratoi Planin e Veprimit Menaxhues të paraqitur në Raportin dhe Rekomandimin për Menaxhmentin. Drejtorët përgëzuan Panelin për punën e tij të rëndësishme dhe Bankën për kontributet e saj të rëndësishme në zhvillimin e sektorit të energjisë në një vend pas konfliktit. Lexoni më shumë


Welcome