Skip to Main Navigation
Slideshow10 август, 2018

Слайдшоу: Преместване на лалугери в България

Лалугерът, който на английски се описва като европейска земна катерица, е колониално животно, което е известно с това, че копае обширни тунелни системи. Тези сладки животни са разпространени в Южна Украйна, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Гърция, Румъния, България, Македония и на север до Полша - където е повторно въведен през 2005 г., след като преди това е бил напълно изчезнал. Снимки: Сирма Зидарова