Видео: Развитието на България – Художниците улавят променящия се пейзаж

12 ноември, 2012

Групата на Световната банка отбелязва 20+ години партньорство с България чрез изложба на 20+ български художници
Welcome