Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Видео: Знанието е новата валута

22 Януари, 2012

България и Световната банка подписаха Меморандум за ускоряване на усвояването на средствата от ЕС и постигане на видими резултати