Skip to Main Navigation
Видео14 декември, 2011

Видео реч: Стивън Майор, представяне на доклада Интеграция на капиталовия пазар и прилагането на MiFID

Докладът беше представен по време на международната конференция „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор, организирана от Комисията за финансов надзор.