Видео реч: Маркус Репник, представяне на доклада Интеграция на капиталовия пазар и прилагането на MiFID

14 Декември, 2011

Докладът беше представен по време на международната конференция „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор, организирана от Комисията за финансов надзор.