Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Видео: Партньорство за европейско бъдеще на България

18 Май, 2011

Новата стратегия за партньорство предлага знания за интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж