Видео: Партньорство за европейско бъдеще на България

18 Май, 2011

Новата стратегия за партньорство предлага знания за интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж