Skip to Main Navigation
Видео18 май, 2011

Видео: Партньорство за европейско бъдеще на България

Новата стратегия за партньорство предлага знания за интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж