Видео интервю: Питър Харолд

18 май, 2011

Питър Харолд говори за новият модел на партньорство между Световната банка и България
Welcome