Skip to Main Navigation
Видео18 май, 2011

Видео интервю: Питър Харолд

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1329416631/wid/_619672/uiconf_id/7235092/entry_id/1_x5k41wip
Питър Харолд говори за новият модел на партньорство между Световната банка и България