Видео: Политики за дългосрочни грижи за възрастното население

9 декември, 2010

Поради бързо застаряващото население България е изправена пред все по-голяма нужда от услуги за дългосрочни грижи
Welcome