ВИДЕО: Реч на Маркус Репник

28 Май, 2012

Представяне на доклада - "Политики за дългосрочни грижи за възрастното население в новите страни-членки на ЕС и Хърватия: Предизвикателства и възможности”