Skip to Main Navigation
Видео28 май, 2012

ВИДЕО ИНТЕРВЮ: Шарбани Чакраборти, старши специалист по здравни въпроси на Световната Банка

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1329243865/wid/_619672/uiconf_id/7235092/entry_id/1_u7mkfzdi
ВИДЕО ИНТЕРВЮ: Шарбани Чакраборти, старши специалист по здравни въпроси на Световната Банка