Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


ВИДЕО ИНТЕРВЮ: Йоханес Кьотъл, икономист в Сектора за човешко развитие за Европа и Централна Азия на Световната Банка

28 Май, 2012

ВИДЕО ИНТЕРВЮ: Йоханес Кьотъл, икономист в Сектора за човешко развитие за Европа и Централна Азия на Световната Банка