Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


ВИДЕО РЕЧ: Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, представяне на поредицата доклади "За по-добро регулиране"

4 Юни, 2012

ВИДЕО РЕЧ: Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, представяне на поредицата доклади "За по-добро регулиране"