Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


ВИДЕО РЕЧ: Йорг Стефан, представяне на поредица от доклади "За по-добро регулиране"

4 Юни, 2012

Йорг Стефан, съветник по политиките, главен секретариат на Европейската комисия