Skip to Main Navigation
Видео4 юни, 2012

ВИДЕО РЕЧ: Йорг Стефан, представяне на поредица от доклади "За по-добро регулиране"

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1329416443/wid/_619672/uiconf_id/7235092/entry_id/1_uqe79uo f
Йорг Стефан, съветник по политиките, главен секретариат на Европейската комисия