ВИДЕО РЕЧ: Йорг Стефан, представяне на поредица от доклади "За по-добро регулиране"

4 юни, 2012

Йорг Стефан, съветник по политиките, главен секретариат на Европейската комисия
Welcome