Skip to Main Navigation
Видео13 септември, 2010

Видео: Българската образователна система

Българската образователна система е повишила своята ефективност в резултат на започналите преди три години реформи, следващата стъпка е да се постави ударение върху качеството и съответствието на образованието.