Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Видео: Българската образователна система

13 Септември, 2010

Българската образователна система е повишила своята ефективност в резултат на започналите преди три години реформи, следващата стъпка е да се постави ударение върху качеството и съответствието на образованието.