Skip to Main Navigation
Видео13 септември, 2010

Видео интервю: Хари Патринос

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1333049147/wid/_619672/uiconf_id/4909271/entry_id/1_fhufg4uj
Българската образователна система е повишила своята ефективност в резултат на започналите преди три години реформи, следващата стъпка е да се постави ударение върху качеството и съответствието на образованието.