Skip to Main Navigation
Видео3 юни, 2010

ВИДЕО: Секторните анализи на Световната банка за икономически растеж на България получиха награда във Вашингтон

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1329243777/wid/_619672/uiconf_id/7235092/entry_id/1_j4ggjy72
Секторните анализи на Световната банка за икономически растеж на България получиха награда във Вашингтон