СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Секторните анализи на Световната банка за икономически растеж на България получиха награда във Вашингтон

3 юни, 2010
София, 3 юни 2010 г. – Секторните анализи на Световната банка в подкрепа на възстановяването и икономическия растеж на България получиха висока оценка в рамките на третото годишно състезание на проекти от страните от Европа и Централна Азия, посветено на резултати за подобряване живота на хората.

Победителите в състезанието на Банката бяха наградени лично от президента Робърт Зелик във Вашингтон.

Докладът „България: Секторни анализи за едно по-добро бъдеще” беше един от 12-те наградени проекта. Обширният анализ, направен от икономистите на Банката, се фокусира върху 16 ключови сектора и беше представен на правителството още през лятото миналата година. Докладът подпомогна националната дискусия за поддържане на макроикономическа и финансова стабилност във времена на бързо намаляващи приходи и печалби в частния сектор. Навременните анализи на Банката се фокусираха също така и върху фискалните бариери и необходимите реформи в ключови сектори.

"За Световната банка е привилегия да подпомага България – най-новия член на ЕС, със знания и опит от цял свят. Като дългогодишен партньор ние сме решени да продължим нашата подкрепа за усилията на България за изравняване на жизнените стандарти с тези от другите страни-членки на ЕС”, каза Флориан Фихтъл, Постоянен представител на Световната банка в България.

"Подобряването на живота на хората в Европа и Централна Азия е в основата на нашата работа и подкрепа за отделните страни”, заяви и Филип Льоору, вицепрезидент на Световната банка за регион Европа и Централна Азия.Ние имаме привилегията, но и отговорността да подпомагаме правителствата в усилията им за преодоляване на бедността и ускоряване на растежа. Победителите в тазгодишното състезание демонстрираха видими резултати в различни сектори като например разкриване на работни места, развитие на малък бизнес, подобряване на бизнес средата и достъпът до финансиране, подобряване на здравеопазването и здравните услуги, както и обновяването на водните и поливни системи, като това е само малка част от нашата подкрепа.”

Списъкът на наградените проекти включва:

    * Armenia Rural Enterprise and Small Scale Commercial Agriculture Development Project
    * Armenia Lifeline Road Improvement Project
    * Azerbaijan Rural Investment Project
    * Bulgaria Policy Notes
    * Georgia Joint Needs Assessment, Donors Conference, and Progress Report
    * Kyrgyz Republic, Moldova, and Tajikistan Food Crisis Response Projects
    * Latvia Safety Net and Social Reform Special Development Policy Loan
    * Macedonia Real Estate Cadastre and Registration
    * Russia Health Reform Implementation Project
    * Tajikistan Community Agriculture and Watershed Management Project
    * Turkey - Support to the Turkey Health Transformation Program
    * Ukraine Programmatic Financial Rehabilitation Development Policy Loan 1


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/06/03/BG

Api
Api

Welcome