Skip to Main Navigation
Statement 30 юни, 2021

Съвместно изявление на ръководителите на Групата на Световната банка, Международния валутен фонд, Световната здравна организация и Световната търговска организация относно първата среща на Работната група по COVID-19 за ваксини, терапии и диагностични средства за развиващите се страни

ВАШИНГТОН, окръг Колумбия, 30 юни 2021 г. Ръководителите на Групата на Световната банка, Международния валутен фонд, Световната здравна организация и Световната търговска организация се събраха днес на първото заседание на Работната група по COVID-19 за ваксини, терапии и диагностични средства за развиващите се страни. Те публикуваха следното съвместно изявление: Те публикуваха следното съвместно изявление:

„Тъй като много страни се борят с нови варианти и трета вълна от инфекции с COVID-19, ускоряването на достъпа до ваксини става още по-важно за прекратяването на пандемията навсякъде и за постигането на растеж на широка основа. Дълбоко загрижени сме за ограничения брой ваксини, терапии, диагностични средства и подкрепа за доставките, които са на разположение на развиващите се страни. Необходими са спешни действия сега, за да се спре нарастващият брой на жертвите на пандемията и да се предотврати по-нататъшното разминаване в икономическото възстановяване между развитите и останалите икономики.

Сформирахме работна група, която да функционира като „оперативен щаб“, подпомагайки проследяването, координирането и ускоряването на доставката на здравни инструменти COVID-19 в развиващите се страни и да мобилизира съответните заинтересовани страни и национални лидери за премахване на критичните пречки — в подкрепа на приоритетите, определени от Групата на Световната банка, МВФ, СЗО и СТО, включително в съвместните изявления от 1 и 3 юни, както и в предложението на служителите на МВФ за подкрепа в размер на 50 млрд. долара.

На днешната първа среща обсъдихме спешната необходимост от увеличаване на доставките на ваксини, терапевтични средства и диагностика за развиващите се страни. Също така разгледахме практични и ефективни начини за проследяване, координиране и ускоряване на доставките на ваксини срещу COVID-19 за тази категория държави.

Като спешна първа стъпка ние призоваваме страните от Г-20 да (1) приемат целта за поне 40 процента във всяка страна до края на 2021 г. и поне 60 процента до първата половина на 2022 г.;, (2) да споделят повече дози ваксини сега, включително като гарантират, че поне 1 милиард дози ще бъдат споделени с развиващите се страни през 2021 г., като този процес започне незабавно; (3) да осигурят финансова подкрепа, включително безвъзмездни средства и финансиране на преференциални условия, за запълване на съществуващия недостиг, включително за инициативата ACT-Accelerator; и (4) да премахнат всички пречки пред износа на суровини и готови ваксини, както и други пречки пред операциите по веригата за доставки.

Освен това, за да повишим прозрачността, постигнахме съгласие да съберем данни за заявките за дози (по вид и количество), договорите, доставките (включително чрез дарения) и разгръщането на процеса на ваксиниране срещу вируса на COVID-19 в страните с ниски и средни доходи — и да ги предоставим като част от общо табло за управление на ниво държава. Постигнахме и договореност да предприемем стъпки за преодоляване на колебанията и да координираме усилията за отстраняване на пропуските в готовността, така че страните да са в състояние да получават, разполагат и прилагат ваксини.”


Api
Api