Речи и стенограми

Изказване на Постоянния представител на Световната банка в България при представяне на програма за ранно детско развитие

10 Декември, 2015


Тони Томпсън, Постоянен представител на Световната банка за България Информационно събитие за Операция „Услуги за ранно детско развиттие”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 София, България

Готови

Уважаеми г-н вицепремиер,

Уважаеми представители на общините,

Благодаря за поканата да присъствам на това информационно събитие, насочено към насърчаване и популяризиране на услугите за ранно детско развитие, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Ранното детско развитие е сред първостепенните приоритети на Световна банка, тъй като данните сочат ясно, че развитието на детето през първите години след раждането му е ключът към успеха по-късно в живота.

Бихме искали да поздравим вицепремиера и неговия екип, както и всяка една от общините за постигнатото от вас по Проекта за социално включване, подкрепен от Световната банка. Чрез проекта бяха разкрити услуги за деца в неравностойно положение и деца от бедни семейства, в това число и ромски, в общо 66 общини в цяла България.

Имах честта да посетя няколко от тези центрове, най-напред в София, а след това във Враца, Ямбол, Бургас и Благоевград. Това се превърна в една от най-приятните и удовлетворяващи страни от работата ми. Във всеки един от центровете, които посещавам, децата са щастливи, персоналът работи с всеотдайност и енергия, а родителите са радостни, че децата им отбелязват напредък. Запознах се с една майка – Галя от Ямбол – която има син с тежки нарушения в развитието. Тя сподели с мен, че преди откриването на центъра е била на ръба на отчаянието, мислела е да се откаже от детето си, защото  вече не можела да издържа. Сега обаче синът й е част от детския център и подобрението е видимо. Каза ми още, че за първи път гледа на бъдещето с надежда. Това е само един пример за силата на вашите услуги да преобразяват живота на хората навсякъде в България.

Днешното събитие е много важно за нас, тъй като отбелязва преминаването от пилотна към стандартна програма. Искаме да пожелаем на вицепремиера, неговия екип и всички вас успех в разгръщането й и очакваме с нетърпение деня, в който всяко дете в България ще има възможност да се ползва от тези услуги.

Благодаря!


Api
Api