Речи и стенограми

Реч на Маркус Репник на представянето на новия доклад на Световната банка, озаглавен “Интеграция на капиталовия пазар и прилагането на MiFID*: Българският опит”

14 декември, 2011


Маркус Репник София, България

Готови

Реч на Маркус Репник на представянето на новия доклад на Световната банка, озаглавен “Интеграция на капиталовия пазар и прилагането на MiFID*: Българският опит”

Добро утро на всички,
Много се радвам, че съм тук днес, заедно с моите колеги,
Господин Председател, дами и господа,

Тази конференция е посветена на финансовия сектор, небанковия финансов сектор в Централна и Югоизточна Европа. Ако човек попита гражданите в Европа днес какво мислят за финансовия сектор, най-вероятно ще чуем две думи – „криза” и „проблем”. Европейските граждани все повече възприемат финансовия сектор като проблем, като основна причина за финансовата криза от 2008 г., която сега се превръща в криза на държавния дълг в някои страни от еврозоната. Моментът сега е изключително критичен, и точно сега трябва да зададем въпроса „Как капиталовите пазари могат да предложат важно допълнение към банковото дело?” Сега можем да дискутираме най-добре как да се развие небанковият финансов сектор в региона и именно затова е днешната конференция, да намерим отговорите на три важни въпроса, три важни аспекта на финансовия сектор в Централна и Югоизточна Европа.

Как да подобрим функционирането на капиталовите пазари?
Как най-добре да инвестираме пенсионните фондове?
Как да защитим потребителите на финансовите услуги и продукти?

На първо място как да подобрим функционирането на капиталовите пазари?
Целта на компаниите и правителствата е да получат възможно най-изгодното за тях финансиране, а целта на инвеститорите е да увеличават размера на техните инвестиции. Така че, въпросът е как да осигурим тези две цели да се срещнат, с други думи, как да подобрим функционирането на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа?

Правителствата и регулаторите имат ключова роля в това да направят финансовите пазари максимално ефективни. За съжаление, вътрешните капиталови пазари в повечето централни и източноевропейски страни досега играят съвсем скромна роля. Защо е така? Защото страните в региона са малки и съответно вътрешните капиталови пазари са малки.

Затова днес предизвикателството е да развием регионален капиталов пазар, който да надхвърля националните граници. Това ще позволи достъпа до повече инвеститори за местните фирми, а ще открие и по-добри инвестиционни възможности за международните инвеститори. Развиването на по-интегрирани капиталови пазари в региона е важно, а координацията между тези които определят политиките в региона е решаващо.

На второ място как да инвестираме най-разумно и сигурно пенсионните вноски?
Всички ние плащаме месечните пенсионни вноски с очакването, че стойността на нашите пенсии ще се увеличават в течение на времето, така че най-малкото да покрие загубите от инфлацията. За да постигнем тази цел пенсионните фондове трябва разумно да инвестират нашите пари в капиталовия пазар. Но как да се постигне тази цел, като същевременно се минимизира рискът от загуби?

Както при всяка друга инвестиция, човек не трябва да слага всичките яйца в една кошница. За пенсионните фондове това означава диверсификация на инвестициите, включително и диверсификация на страните, в които се инвестира.

На трето място как да защитим потребителите на финансови продукти и услуги?
Като граждани, всички ние използваме финансови продукти и услуги. Имаме банкови сметки, взимаме заеми, спестяваме пари. Но финансовите продукти и услуги стават все по-комплексни.От какво се нуждаят потребителите, така че вземат правилното решение, от каква защита те имат нужда?
Това, което е необходимо са ясните правила, ефективният надзор и отговорност. Ясни правила, които да помогнат на гражданите на разберат своите права като потребители на финансови продукти и услуги. Но докато правилата и тяхното ефективно прилагане са важни,  те са само едно допълнение към отговорността на финансовите институции, отговорността да образоват потребителя и да работят за неговия интерес.

Дами и господа,
Тази конференция е посветена на капиталовите пазари, инвестициите на пенсионните фондове и защитата на потребителите на финансови услуги. И тази конференция се случва в бурно време. Нужни са отговори как да подсилим европейския финансов сектор.
Аз вярвам, че всички ние, като професионалисти, свързани с финансовия сектор, не бихме искали да ни възприемат като част от проблема, а като част от решението. И ние сме се събрали днес за това важно събитие, чиято цел е да открие отговорите и решенията за това как още повече да подсилим небанковия финансов сектор.

В тази връзка, пожелавам на всички нас вдъхновяваща и оживена дискусия в името на благото на всички граждани.

Благодаря ви!

 

Api
Api

Welcome