Речи и стенограми

Церемония по подписването на трите договора за съставяне на регионалните генерални планове за ВиК системите в цяла България

8 декември, 2011


Маркус Репник, България

Готови

Реч на Маркус Репник, на церемонията по подписването на трите договора за съставяне на регионалните генерални планове за ВиК системите в цяла България.

Уважаема госпожо Министър, скъпи участници,

Това, което ни събира заедно днес е най-важният ресурс на нашата планета – водата. Това, което ни събира заедно днес е сериозният ангажимент от страна на българското правителство да управлява водните ресурси в страната по най-добрия начин. Защото всички хора трябва да имат достъп до чиста вода, а отпадните води да се пречистват. Това е целта на управлението на водните ресурси.

Къде се намира България в момента?

Първо, само около половината от българското население пие вода, която покрива всички стандарти за качество на ЕС.

Второ, около 10 % от населението живее в райони, в които има ограничения на водоснабдяването и

Трето, само около 45% от отпадъчните води се пречистват.
Тези цифри показват, че са необходими спешни действия. И правителството взима необходимите мерки. Но кой е най-добрият начин да се планират тези мерки – отговорът е лесен. Нужни са генерални планове за ВиК системите. Те са необходими, за да се определят приоритетите в инвестирането във водоснабдяването и пречистването на отпадните води, те са необходими за да се осигури ефективно използване на водните ресурси.

Световната банка подкрепя правителството в това важно начинание чрез Проекта за развитие на общинската инфраструктура. Този проект ще финансира изготвянето на генералните планове за ВиК системите за цялата страна, с изключение на София – единственият град, който вече има такъв план.

Световната банка подкрепя правителството за изработването на генералните планове, но финансирането за изграждането на водна инфраструктура ще дойде основно от европейските фондове. В този смисъл, днешното събитие ознаменува една важна промяна в нашето партньорство, партньорство насочено към стратегическото усвояване на европейски фондове за благото на всички граждани.

Благодаря за вниманието.

Api
Api

Welcome