Речи и стенограми

Реч на Маркус Репник, Български Икономически Форум 2010Api
Api

Welcome