Речи и стенограми

Реч на Г-н Маркус Репник по повод представянето на поредицата доклади „По-добро регулиране”

23 Ноември, 2010


Маркус Репник Представяне на поредицата доклади „По-добро регулиране” София, България

Готови

Г-н Министър, уважаеми гости, скъпи колеги,

Позволете ми сърдечно да ви приветствам с добре дошли.  Прекрасно е, че днес сме тук, където ще се представят препоръките на Световна банка и плановете на правителството за по-нататъшно усъвършенстване на регулирането на бизнеса.

Имам син на четири години, и както всички свои връстници  той изучава света.  Като родител се изправям пред много въпроси, повечето от които започват с „ЗАЩО,” „КАКВО,” „КЪДЕ” и „КАК.”  Позволете ми да приложа същите тези въпросителни думи днес, към нашето събитие:

• ЗАЩО е важно доброто регулиране на бизнеса?

• КАКВО представлява доброто регулиране на бизнеса?

• КЪДЕ се нарежда България по отношение на регулирането на бизнеса?

• КАК би могло по-нататък да се усъвършенства регулирането на бизнеса в страната?

Тези въпроси са ни събрали днес.  Министър Трайков и неговият екип, както и моят колега Даниел Полнър и неговият екип днес са тук, за да предложат отговори на тези въпроси, но нека преди това да отбележа някои основни моменти.

ЗАЩО е важно доброто регулиране на бизнеса?
Регулирането на бизнеса определя „правилата на играта” за дейността на частния сектор.  А доброто бизнес регулиране трябва да постигне три неща: снижаване на разходите за фирмите, намаляване на неформалността и осигуряване на прозрачност за всички участници.

КАКВО представлява доброто регулиране на бизнеса?
Доброто регулиране на бизнеса се основава на ясни политики, добро законодателство, както и на силни институции, за да се гарантира ефективно прилагане на тези политики и законодателство.

КЪДЕ се нарежда България по отношение на регулирането на бизнеса?
През последните няколко години България отбеляза напредък по отношение на намаляването на административната и регулаторната тежест за фирмите.  Днес бизнес средата на страната се нарежда сред първата третина от държави в света, съгласно оценката в доклада на Световна банка „Правене на бизнес” – но повечето страни от ЕС се представят по-добре.  Това дава възможности за подобряване.

КАК би могло по-нататък да се усъвършенства бизнес регулирането в страната?
Правителството е със силна ангажираност да усъвършенства по-нататък бизнес регулирането в България, като министър Трайков след минута ще представи плановете на правителството.  Моят колега Даниел Полнър ще допълни и някои предложения от наша страна.  След тези изложения приканваме всички присъстващи да се присъединят към оживено обсъждане, което да се съсредоточи върху въпроса „КАК” – как да се усъвършенства регулирането на бизнеса в България.  Много разчитам на вашето активно участие и високо оценявам факта, че отделихте време да се съберем тук, за обсъждане на тази жизненоважна тема – как да се усъвършенстват още повече бизнес регулациите в България, за да се повиши конкурентоспособността и да се стимулира по-висок растеж, за благото на всички граждани.  Благодаря ви.

 

Api
Api