Речи и стенограми

Кръгла маса за постиженията и предизвикателствата на реформите в българкото образование, свързани с училищната автономия

13 септември, 2010


Маркус Репник Кръгла маса за постиженията и предизвикателствата на реформите в българкото образование, свързани с училищната автономия София, България

Готови

Ваши превъзходителства, уважаеми гости, скъпи колеги,
Бих искал да ви приветствам с добре дошли на днешната кръгла маса.
Много е хубаво, че днес сме тук всички, защото това, което ни събира заедно е една изключително важна тема – образованието.

Това, което ни събира заедно днес е също така и споделена цел. Както тези от нас, които имат деца, както и всички искаме добро образование за децата. А добре образованите хора са основната движеща сила на икономическия растеж, а това е, което правителството иска, а и всички граждани.

Всички сме на едно мнение, че реформата в образованието е тема от изключителна важност, а подобряването на образованието е цел, която всички споделят. Тогава остава въпросът – къде стои българската образователна система в момент, какви са нейните постижения и какви са бъдещите предизвикателства.

Горд съм, че Световната банка се опитва да даде част от отговорите на тези въпроси чрез днешната кръгла маса и дискусия върху доклада озаглавен „България: Преглед на реформите в образованието, свързани с училищната автономия”.

Ще се опитам да обобщя основните изводи на доклада в едно изречение, а именно основните постижения са областта на ефективността, но все още има предизвикателства, свързани с качеството, равния достъп до образование и отчетност за постигнатите резултати.

На първо място ефективността – всеобхватните реформи и децентрализацията, започнала през 2007 с цел въвеждане на по-голяма автономия и по-ефективно разходване на публичните ресурси, наистина доведоха до впечатляващи резултати.

На второ място е качеството – все още няма убедителни доказателства, че реформата е подобрила резултатите в образованието. Резултатите от международното оценяване на учениците ще бъдат публикувани в края на тази година. Те ще позволят да бъде направена оценка дали и как качеството се е подобрило от 2006 г. досега.
На трето място – равен достъп до образование – учениците от социално слаби семейства и тези от малцинствата се представят по-лошо на тестовете за външно оценяване. Ясно е предизвикателството в тази посока – как да се гарантира, че учениците от малцинствата и социално уязвимите групи постигат по-добри образователни резултати.

Четвърто – отчетност за постигнатите резултати. България  направи значителни стъпки за установяването на училищната автономия. Необходимо е все пак отчетността да бъде засилена чрез участието на родителите, местните общности, общините – всички те играят много важна роля.

Днешната дискусия и докладът на банката ще бъдат оценени спрямо това доколко изводите и препоръките ни ще бъдат от полза за правителството и как ще подпомогнат в бъдеще реформата в образователния сектор в светлината на подготвения нов закон за образованието.

Вашето присъствие днес дава смисъл на днешната кръгла маса и обсъждане, и аз бих искал да ви благодаря за отделеното време и внимание за въпросите на образованието.
Ученикът на корицата на нашия доклад трябва да реши трудно уравнение. Но той търси решението. И аз съм сигурен, че всички вие днес тук може да помогнете на тази ученик да намери решение на голямото уравнение – как да се превърне ефективността на образователната система в подобрения на качеството и равния достъп до образование, подобрения, които могат да бъдат измерени.

Благодаря ви още веднъж за това, че сте днес тук!

Api
Api

Welcome