Речи и стенограми

България: Основни енергийни предизвикателства

23 февруари, 2010


Флориан Фихтъл Основни енергийни предизвикателства София, България

Готови

Почитаеми Министър Трайков,
Госпожа Прокопиева,
Ваши Превъзходителства,
Уважаеми участници и колеги,

За офиса на Световната банка в София е удоволствие да подкрепи и участва в днешния енергиен форум. Бих желал да благодаря на организаторите – г-жа Прокопиева и в. „Капитал”, както и на спонсорите, за предоставената възможност да се съберем днес заедно.

Енергийната ефективност и сигурност са ключови за производителността и конкурентостта на България в дългосрочен план. Те са т. нар. кръвоносна система, благодарение на която икономиката оперира ежедневно. В този смисъл сигурните, достъпни и отговорни към околната среда енергийни доставки са горивото за възстановяване на българската икономика от кризата и за връщането към устойчиви нива на икономически растеж. Предизвикателството пред енергийните доставки – петрол и газ, и производната енергия – електрическа и топлофикационна, в региона са значителни и заслужават нашето задълбочено внимание. Позволете ми накратко да представя на вашето внимание четири проблема. 

На регионално равнище в средносрочен план има неяснота за общото търсене и предлагане, което е затруднено от стара и рушаща се инфраструктура

България остава уязвима за шокове от външни доставчици, както се случи миналата година по време на газовата криза

България е „лидер” в Европа и региона (с изключение на Украйна) по енергиен интензитет. Една позиция, на която страната не би желала да бъде. Трябва да се предприемат съответни мерки – намаленото енергийното потребление ще доведе до три ползи за България: ще се намалят парниковите емисии, ще се намалят инвестиционните разходи за нова енергийна инфраструктура, а също така ще се подобри и енергийната сигурност. За потребителите по-малкото разхищение на енергия ще служи като спирачка за понататъшното повишаване на цените.

Не е довършен процесът за отваряне на пазарите и не са извлечени всички ползи от регионалното сътрудничество

Всички тези предизвикателства трябва да бъдат адресирани по екологосъобразен начин, в съответствие с амбициозните цели за намаляване на парниковите емисии на ЕС. Вярвам, че Европа трябва да се справи с тези предизвикателства и да остане лидер в екологичносъобразното производство и потребление на енергия.

За да успеем са необходими съвместните усилия на всички събрани днес тук – частният сектор, правителството и гражданското общество. Искам да ви пожелая конструктивни и ползотворни дискусии.

Благодаря за вниманието!

Api
Api

Welcome