Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 12 декември, 2023

Световната банка ще съветва България за подобряване на качеството на въздуха

СОФИЯ, 12 декември 2023 г. – Световната банка ще предостави аналитична и консултантска подкрепа на българското Министерство на околната среда и водите за подобряване на качеството на въздуха в страната. Споразумение за предоставяне на възмездни консултантски услуги в подкрепа на засилването на контрола върху замърсяването на въздуха в България беше подписано днес от Лeсе Мелгард, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия и Юлиан Попов, министър на околната среда и водите на Република България.

„Чистият въздух и намаляването на емисиите на парникови газове са в основата на Европейската зелена сделка. Радваме се, че можем да подкрепим българското правителство в стремежа му да направи страната по-зелена и да подобри качеството на въздуха в полза на всички българи“, заяви при подписването Лесе Мелгард, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия.

През следващите 18 месеца екип от експерти на Световната банка ще помогне за разработването на Актуализирана Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха за България (АНПКЗ) заедно с предложения за подобряване на националната инвентаризация на емисиите. Инвентаризацията на емисиите е оценка на количеството замърсители на въздуха, изпуснати в атмосферата и трябва да се изготвя и докладва ежегодно от страните-членки на ЕС. В рамките на споразумението се предвижда изготвянето на специален инструмент, който да подпомогне изчисляването на емисиите от отопление на жилищата, включващ данни от последното десетгодишно преброяване на населението и жилищния сектор.

Експертите на Световната банка ще работят по два сценария – моделиране на замърсяването със съществуващите мерки и преглед на въздействието от допълнителни мерки.

Това е вторият договор по новото Рамково споразумение за възмездни консултантски услуги, подписано с правителството на България миналата година и предназначено да осигури подкрепа със знания за програмен период на ЕС 2021 – 2027 г. Консултантската работа се основава на предишния 3-годишен ангажимент, фокусиран върху местни програми за управление на качеството на въздуха в България.

Възмездните консултантски услуги са специален инструмент на Световната банка, предлаган в страните със среден и висок доход. В рамките на тези програми Световната банка работи със страни по тяхно искане, като предоставя консултантски услуги, аналитични услуги и подкрепа за внедряване. След това на банката се възстановяват разходите за предоставяне на тези консултантски услуги.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2024/ECA/047

Контакт

В София:
Ивелина Таушанова
+359 889 590099
Във Вашингтон:
Ейми Лин Стилвел
+1 202 458 4906

Блогове

    loader image

КАКВО НОВО

    loader image