Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 26 юли, 2021

Плановете за възстановяване са ключови за приобщаващия и зелен растеж, който предпазва домакинствата от изпадане в бедност

БРЮКСЕЛ, 26 юли 2021 г. - Държавите-членки на ЕС трябва да осигурят внимателно и ефективно прилагане на плановете си за икономическо възстановяване, съставени в подкрепа на приобащването и растежа и с цел да се намалят най-тежките въздействия на пандемията COVID-19, се казва в нов доклад на Световната банка.

Последното издание на редовния икономически доклад за ЕС на Световната банка, озаглавен „Приобщаващият растеж на кръстопът“, установява, че безпрецедентният и изключителен политически отговор на правителствата и институциите на ЕС е смекчил най-тежките последствия върху заетостта и доходите. Пандемията обаче разкри и изостри дълбоко вкоренени неравенства, спирайки напредъка в множество области, включително равенството между половете и сближаването на доходите между страните-членки на ЕС. Нови от три до пет милиона души в ЕС понастоящем се определят като изложени на риск от изпадане в бедност като за целта се използват националните прагове отпреди кризата.

Докладът изтъква, че ефективните програми за възстановяване могат да засилят напредъка в прехода към зелена и цифрова икономика на съюза. Тъй като кризата продължава да се развива, схемите за държавна подкрепа и своевременната ваксинация ще останат от съществено значение за укрепване на устойчивостта на фирмите, работниците и домакинствата. Предвид дългосрочността на кризата и въздействието й върху най-уязвимите, много правителства са избрали да удължат продължителността на подкрепата през цялата 2021 година.

„Зелен, дигитален и приобщаващ преход е възможен, ако икономическите политики са все по-насочени към реформи и инвестиции в образованието, здравеопазването и устойчивата инфраструктура“, смята Галина А. Винслет, директор на страните от Европейския съюз в Световната банка.

Със свиване на производството с 6,1% през 2020 г., пандемията COVID-19 предизвика в ЕС най-голямата рецесия в мирно време. Правителствата ще трябва да гарантират, че целенасочените и активни политики на пазара на труда са в подкрепа на приобщаващо възстановяване. Докладът подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на вече уязвимите групи на пазара на труда като младежи, самоосигуряващи се, както и на тези, които са имат неформална заетост. Тези групи са по-склонни да се сблъскат с корекциите в профила на заетостта по време на кризата и може да изпитат по-дълги периоди на безработица или да отпаднат от работната сила.

Жените са били непропорционално повече засегнати от прекъсвания в работата по време на пандемията, особено в секторите, изправени пред най-лошите последици от кризата. Това беше подчертано и в Редовния икономически доклад за 2020 г., изготвен от Световната банка, който установи, че поне всяка пета жена ще се сблъска с трудности при връщането си на работа в сравнение с един на всеки десет мъже. За жените е по-трудно да възобновят работата си поради секторите и професиите, в които работят, както и поради допълнителната тежест на грижите, които са се стоварили непропорционално върху техните плещи, а това е проява на нарастващо неравенство в домашната среда.

„Когато възстановяването настъпи, ще бъде важно внимателно насочената и координирана политическа подкрепа да продължи, за да се смекчи въздействието на кризата, като мерките трябва да са по-целенасочени към уязвимите домакинства и жизнеспособните фирми. Създателите на политики ще трябва също да постигнат баланс между подпомагането на най-нуждаещите се и повишаването на производителността на икономиката и поддържането на дълга на управляеми нива “, добави Винслет.

Регионалните действия на Световната банка в Европа и Централна Азия:

Към днешна дата Световната банка е ангажирала над 1,7 милиарда долара за подпомагане на възникващите икономики в Европа и Централна Азия за смекчаване на въздействието на COVID-19. От април 2020 г. са одобрени около 866 милиона долара чрез нови проекти за реагиране при извънредни ситуации. Освен това близо 904 милиона щатски долара в рамките на съществуващи проекти бяха преразпределени и предоставени в помощ на страните да се справят с пандемията, включително и чрез осигуряване на допълнително финансиране.

Докладът за Глобалните икономически перспективи на Световната банка предполага, че тази година растежът ще бъде силен, но неравномерен. Глобалната икономика трябва да нарастне с 5,6% - най-силните темпове след рецесията от 80 години насам. Възстановяването до голяма степен отразява рязкото възстановяване в някои големи икономики.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2022/ECA/08

Контакт

В Брюксел
Оливър Жуи
+32 25520059
ojoy@worldbank.org
Във Вашингтон
Ейми Стивел
+1 202 458 4906
astilwell@worldbankgroup.org
Api
Api