Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 1 март, 2019

България – шампион по права на жените на пазара на труда

В световен мащаб реформите подобряват икономическите възможности на жените, но има пропуски, сочи доклад, основан на десетгодишни проучвания

СОФИЯ, 1 март 2019 г. – България, страна-членка на ЕС с население от 7,1 милиона души, е сред най-добре представящите се икономики по отношение на законовите права на жените на пазара на труда и при избор на професия, става ясно от нов индекс, представен от Световната банка днес.

Индексът, въведен в доклада Жени, бизнес и законoдателство 2019: десетилетие на реформи“, разглежда етапите в трудовия живот на жената, от започване на работа до получаване на пенсия и правната защита по време на всеки един от тези етапи. Данните обхващат десетгодишен период, в който 187 страни са оценявани по осем показателя.

България е установила такава среда, която гарантира, че способностите на човека определят работата и професията му. Това се отразява в индекса, като България има резултат от 93,75 точки. Тя е една от шестте икономики, които през последните 10 години са премахнали всички ограничения какви професиите може да имат жените.

Според индекса в световен план на жените се предоставят само три четвърти от законовите права, които мъжете имат. Това ограничава способността им да работят или да започнат бизнес и да вземат най-добрите икономически решения за тях и техните семейства.

"Ако жените имат равни възможности да разгърнат пълния си потенциал, светът не само ще бъде по-справедлив, но и по-благоденстващ", каза Кристалина Георгиева, временно изпълняващ длъжността Президент на Групата на Световната банка. „Промените се случват, но не достатъчно бързо и 2,7 милиарда жени по света все още нямат законово право да избират своята професия също като мъжете. От първостепенно значение е да премахнем пречките, които има пред жените, а с този доклад се стремим да покажем, че реформите са възможни и промените може да се ускорят."

„Горда съм, че служа на страна, която предоставя равни права на жените на пазара на труда. Имаме много жени политици, които допринасят за постигането на балансирани и прагматични решения – председателят на Народното събрание, кметът на столицата и двама вицепремиери в правителството ни са жени“, заяви Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. "Българското правителство е решено да продължи да отстоява политиката за равни възможности на мъжете и жените. Последните данни показват, че жените са по-гъвкави на пазара на труда от мъжете, като само 39,7% от безработните българи са жени. В Европейския съюз страната ни заема първо място по работещи жени в IT-сектора – близо 30%, а почти една трета от фирмите са собственост на жени".

През последните десет години напредъкът в областите, измервани чрез индекса, е бил значителен. През това време глобалната средна стойност на индекса се е повишила от 70 на 75. 131 икономики са извършили 274 реформи в законите и разпоредбите, които подобряват икономическото включване на жените. 35 държави са приложили правна защита срещу сексуалния тормоз на работното място, която защитава близо два милиарда повече жени, отколкото преди десет години. 22 икономики, включително и България, са премахнали ограниченията за професии, намалявайки по този начин вероятността определени сектори от икономиката да се лишат от жени. В същото време 13 икономики са въвели закони, които изискват еднакво трудово възнаграждение за труд с еднаква стойност.

Шест икономики – тези на Белгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция – са оценени с максималната оценка от 100, което означава, че дават на жените и мъжете равни права в областите, които се измерват от индекса. Само преди десет години никоя икономика в света не е имала максималния резулат. Проследявайки индекса, икономиките, които са провели реформи, имат по-голямо увеличение на общия процент работещи жени, което допринася за по-голяма икономическа свобода на жените.

Въпреки тези усилия, в много части на света жените все още се сблъскват с дискриминиращи закони и разпоредби във всеки един момент от трудовия си път. Петдесет и шест държави от всички части на света и с различни нива на доходи на глава от населението не са предприели нищо през последните 10 години по посока създаване на равни възможности на жените. Темпото на реформите е най-бавно в категорията „управление на активи“  - индикатор, който изследва различията между половете при упражняване правата на собственост.

Проучването хвърля светлина по въпроса съществува ли правна дискриминация за жените и предприемачеството и как това от своя страна това влияе на икономическите резултати, като например участието на жените на пазара на труда. Новият индекс цели да създаде пътна карта за промени и да идентифицира потенциални области, в които е необходима повече работа, за да вдъхнови реформи, които са от полза за равенството между половете.

Регионални акценти

Източна Азия и Тихоокеанския регион имат второто най-голямо увеличение на резулатите в индекса, достигайки от 64,80 до 70,73 точки. Това е и вторият по големина процент от икономики, които въвеждат реформи - 84%. В региона са проведени 38 реформи. Девет икономики в региона са направили реформи, въвеждайкки законодателство в областта на домашното насилие. Китай, Сингапур и Виетнам са сред осемте икономики в региона, които са въвели платен отпуск по бащинство.

През последните 10 години в Европа и Централна Азия е имало 47 реформи. Повечето от тях са, свързани с пенсионирането на жените. Девет икономики, включително Казахстан и Украйна, изравняват възрастта, на която мъжете и жените могат да се пенсионират с пълни пенсии. Индексът за региона се е повишил от 80,13 до 84,70 точки, което е най-високата средна регионална оценка извън развитите икономики на Организация за икономическо сътрудничество и развитие. България и Турция са сред шестте икономики, които въвеждат платен отпуск по бащинство.

Индексът на икономиките в Латинска Америка и Карибите е нараснал от 75,40 до 79,09 точки за изминалото десетилетие – това е второто най-високо ниво сред бързоразвиващите се и развиващите се икономики. Икономиките в региона са въвели 39 реформи през периода. Редица реформи в региона са удължили отпуската по майчинство. Боливия, която позволява на жените да получават работа по същия начин като мъжете и забранява сексуалния тормоз на работното място, има втория по големина скок в резултата от всички страна в света. Мексико забранява уволнението на бременни служителки.

Икономиките в Близкия Изток и Северна Африка са осъществили 19 реформи. Регионът има най-нисък среден резултат в света за равенство между половете - 47,37 точки и най-нисък ръст на средния индекс за региона. Четири икономики, Алжир, Бахрейн, Ливан и Саудитска Арабия, са въвели закони за домашно насилие, измервани в индекса от индикатор встъпване в брак. Йордания пък е въвела кредитиране на пенсията за периода на прекъсване на заетостта поради гледане на деца.

Южна Азия има най-голямо подобрение на средния регионален резултат, който нараства от 50 на 58,36 точки и най-високият процент на реформиращи икономики - 88%. Шест икономики в Южна Азия са направили реформи, въвеждайки закони за сексуален тормоз на работното място, включително Индия, Бангладеш и Непал. Малдивите са забранили със закон сексуалния тормоз на работното място и са въвели съпътстващи граждански средства за защита, въвели са и законодателство срещу  домашното насилие и платен отпуск по бащинство, като са забранили дискриминацията от страна на кредиторите въз основа на пол.

Субсахарска Африка е провела най-много реформи през последните 10 години – 71. Въпреки че този брой се дължи отчасти на многото икономики в региона, това също е и знак за подобрение. Повече от половината от реформите в Субсахарска Африка са в индикаторите, които отчитат права при встъпване в брак и започване на работа. В рамките на всеки един от тези два индикатора най-голямо подобрение е постигнато чрез приемане на законите, забраняващи насилието основано на полов признак. Пет икономики са въвели закони срещу сексуалния тормоз на работното място и домашното насилие.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2019/128/DEC

Контакт

Във Вашингтон
Чисако Фукуда
(202) 473-9424
cfukuda@worldbankgroup.org
В София
Ивелина Таушанова
(359 2) 9697239
itaushanova@worldbank.org
За искания за разпространение
Морган Греъм
(202) 458-7097
mgraham2@worldbankgroup.org
Api
Api