Image

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка.

Кристалина Георгиева e главен изпълнителен директор на Световната банка.

Кристалина Георгиева заема поста главен изпълнителен директор на Световната банка от януари, 2017 г.

Тя бе номинирана като кандидат за длъжността управляващ директор на Международния валутен фонд и е в административен отпуск за периода на изборния процес.

В периода 1 февруари - 8 април, 2019 г. Кристалина Георгиева е и временно изпълняващ длъжността президент на Групата на Световната банка. В тази си роля Георгиева насочва усилията на Групата на Световната банка в посока премахване на крайната бедност до 2030г. и подпомагане на споделения просперитет по света.

В качеството си на главен изпълнителен директор на Международната банка за възстановяване и развитие и Международната асоциация за развитие, от януари 2017г. тя успешно работи по осигуряването на подкрепа от страна на международната общност за мобилизиране на ресурси за бедните държави и държавите със среден доход, както и за създаване на по-добри възможности за най-уязвимите хора по света.

В предишни години, Георгиева, която е български гражданин, помага при формирането на дневния ред на Европейския съюз, започвайки работа през 2010г. като комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. В тази си роля тя отговаря за един от най-големите бюджети за хуманитарна помощ в света и се утвърждава като глобален поддръжник на идеята за устойчивост. Като заместник-председател на Европейската комисия по бюджета и човешките ресурси, Георгиева отговаря за бюджета на Европейския съюз, възлизащ на 161 млрд. евро (175 млрд. щатски долара), и за 33,000 служители, работещи в институциите на Съюза по целия свят. По това време тя успява да утрои средствата, необходими за справянето с бежанската криза в Европа.

Георгиева e известен поддръжник и защитник на принципа за равенство между половете, хуманитарист и лидер в глобалната борба за справяне с климатичните промени. Като съпредседател на Глобалната комисия за адаптация, тя работи заедно с Бан Ки Мун и Бил Гейтс за поставянето в политическия дневен ред на въпроса за приспособяването към климатичните промени наравно с този за смекчаването на последиците от тях. В Световната банка и в Европейската комисия Георгиева успява да постигне напредък в осъществяването на практики, свързани с равенството между половете на работното място, като прокарва и реализира целта за 40 процента женско участие в структурата на управление на Европейската комисия до 2019г., както и равно съотношение по отношение на пола във висшето ръководство на Световната банка. Като съпредседател на Работната група на високо равнище на ООН за финансиране на хуманитарната помощ, тя осигурява приемането на много по-ефективна система за посрещане на нуждите на рекорден брой хора в риск по света.

Преди да се присъедини към Европейската комисия, Георгиева има успешна кариера в Световната банка, където през 1993г. постъпва като икономист по въпросите на околната среда; след това става директор на сектора по околна среда и социално развитие за Южна Африка и Тихоокеанския регион, а по-късно и директор на сектора по околна среда, отговарящ за стратегията, политиките и кредитирането.

През 2004г. Георгиева става регионален директор, отговарящ за Руската федерация в Москва. От 2007г. до 2008г. тя е директор на сектора за устойчиво развитие, отговарящ за политиките и операциите по отпускане на заеми, свързани с инфраструктурата, градското развитие, селското стопанство, околната среда и социалното развитие, включително и по отношение на помощите за нестабилни и засегнати от конфликти държави. В тази роля тя управлява 60% от операциите по отпускане на заеми на Групата на Световната банка. От 2008г. до 2010г. Георгиева е заместник-председател и корпоративен секретар, работещ като посредник между висшето ръководство на Групата на Световната банка, борда на директорите и държавите акционери. След международната финансова криза през 2008г. тя изиграва ключова роля в реформата за управление на Световната банка и съпътстващото я увеличение на капитала.

Притежавайки изключително задълбочени познания в сферата на международното развитие и финансите, Георгиева се ползва с широко признание по отношение на способността си да постига общ консенсус и да привежда стратегиите в действие. Има над 100 публикации по теми, свързани с политиките в областта на околната среда и икономиката, включително издаден учебник по микроикономика.

Кристалина Георгиева е родена през 1953г. в град София, България. Има докторска степен по икономически науки и магистърска степен по политическа икономия и социология от Университета за национално и световно стопанство, гр. София, където между 1977г. и 1991г. е и доцент в катедра "Икономикс".